Volda småbåthamn

4 gjesteplassar, 2 på kvar side av midtpiren mot utløpet. Gjesteplassane er merka og lokalisert på midtpiren. Her finn båtgjestar vatn og straum. Det er oppført eit heilt nytt sanitæranlegg.  Betaling for leige gjer ein ved å kontakte Naustet Grill som ligg på landsida, rett overfor gjesteplassane.

Det er gangavstand til butikkar og bensinstasjon.

Tlf. +47 450 65 503

Foto1, 2 og 4: ØNK, foto 3 og 5: Marianne Eikrem Slettebakk

Turistinformasjon

Turistkontoret på Alti i Ørsta kan hjelpe deg med tinging av opplevingar eller spørsmål du måtte ha til reisa.
Phone Icon
+47 913 67 470
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.