Aktivitetar

23/9/2023
Europe/Oslo
19:00
 mins

Quis med Martin Sørvold //Tredet

Bli med Martin Sørvold til ein engasjerande quis-oppleving på engelsk og norsk. Det blir spanande spørsmål og er eit glimrande høve til å vise fram kunnskapsnivået ditt. Kjøkkenet er ope til kl 2000. Hugs studentrabatt på mat. Maksimum 5 pr lag. Inngong kr 50,- pr deltakar. Ikkje tillate med hjelpemiddel (telefon). Påmelding via facebook (på melding eller besøk websida vår). Duo Lada vil spele ein DJ-sekvens og startar kl 2200.

September 23, 2023 7:00 PM
https://www.google.com/maps/place/The+Tree/@62.1449978,6.06508,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e5beb4aa906b:0xef831f64c1405e80!8m2!3d62.1449953!4d6.0676549!16s%2Fg%2F11s0rcdn57?entry=ttu
Europe/Oslo
Bli med Martin Sørvold til ein engasjerande quis-oppleving på engelsk og norsk. Det blir spanande spørsmål og er eit glimrande høve til å vise fram kunnskapsnivået ditt. Kjøkkenet er ope til kl 2000. Hugs studentrabatt på mat. Maksimum 5 pr lag. Inngong kr 50,- pr deltakar. Ikkje tillate med hjelpemiddel (telefon). Påmelding via facebook (på melding eller besøk websida vår). Duo Lada vil spele ein DJ-sekvens og startar kl 2200.
23/9/2023
Europe/Oslo
20:00
 mins

Johnny Bee //TIK Café & Restaurant

Denne laurdagen kjem Johnny Bee til TIK med god musikk og knall stemning. ID: 20 år CC: 150,- Sikre deg billett på Tikkio, først til mølla. Billett kan kjøpast i døra dersom ikkje utseld.

September 23, 2023 8:00 PM
https://www.google.com/maps/place/Tik+Caf%C3%A9+%26+Restaurant/@62.2001402,6.1241344,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e51395ec7685:0x62d45b5ab368e731!8m2!3d62.2001377!4d6.1267093!16s%2Fg%2F11tdgn3t0r?entry=ttu
Europe/Oslo
Denne laurdagen kjem Johnny Bee til TIK med god musikk og knall stemning. ID: 20 år CC: 150,- Sikre deg billett på Tikkio, først til mølla. Billett kan kjøpast i døra dersom ikkje utseld.
24/9/2023
Europe/Oslo
13:00
 mins

Aktivitetsdag for barn i museet-Forskningsdagane //Aasentunet

Søndag 24. september blir det ny runde med barneyoga i Aasentunet, også denne gongen med yogainstruktør Anne Natvig, som til dagleg arbeider som konservator i tunet. Arrangementet er eit samarbeid med Høgskulen i Volda og Forskingsdagane, der temaet i år er «energi». Arrangementet er gratis og passar for barn i alderen 4-8 år.

September 24, 2023 1:00 PM
https://www.google.com/maps/place/Aasentunet/@62.1793393,6.0577713,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e462cdbd8dd9:0xb1515592acd7d8b2!8m2!3d62.1793368!4d6.0603462!16s%2Fg%2F1214xnz1?entry=ttu
Europe/Oslo
Søndag 24. september blir det ny runde med barneyoga i Aasentunet, også denne gongen med yogainstruktør Anne Natvig, som til dagleg arbeider som konservator i tunet. Arrangementet er eit samarbeid med Høgskulen i Volda og Forskingsdagane, der temaet i år er «energi». Arrangementet er gratis og passar for barn i alderen 4-8 år.
25/9/2023
Europe/Oslo
18:15
 mins

Film og tanke- tekst og tanke -Forskningsdagane//Studenthuset Rokken

Velkomen til ein kveld med god film, god litteratur, gode menneske, gode samtaler og lave skuldrer! Leseleiarane les høgt frå ei novelle og eit dikt. Du kan velje å berre lytte til lesinga eller delta i samtale om lesinga. Kl 1815: Film og tanke Animasjonsfilmen Pearl Diver av Margrethe Danielsen, med samtale etterpå. Kl 1925: Tekst og tanke live podkast Live podkastinnspeling der vi brukar lesemetoden samlesing/shared reading. Studenthumanist Lone Ellingvåg Knutsen, Høgskulelektor Guro Kristin Gjøsdal (Nynorsksenteret) og Elin Gundersen (biblioteket) er faglege ansvarlege for arrangementet. Arrangementet er gratis.

September 25, 2023 6:15 PM
https://www.google.com/maps/place/Rokken/@62.144559,6.0695702,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e4c709d77227:0xc4b9c035d8d351c5!8m2!3d62.1445565!4d6.0721451!16s%2Fg%2F123977qc?entry=ttu
Europe/Oslo
Velkomen til ein kveld med god film, god litteratur, gode menneske, gode samtaler og lave skuldrer! Leseleiarane les høgt frå ei novelle og eit dikt. Du kan velje å berre lytte til lesinga eller delta i samtale om lesinga. Kl 1815: Film og tanke Animasjonsfilmen Pearl Diver av Margrethe Danielsen, med samtale etterpå. Kl 1925: Tekst og tanke live podkast Live podkastinnspeling der vi brukar lesemetoden samlesing/shared reading. Studenthumanist Lone Ellingvåg Knutsen, Høgskulelektor Guro Kristin Gjøsdal (Nynorsksenteret) og Elin Gundersen (biblioteket) er faglege ansvarlege for arrangementet. Arrangementet er gratis.
25/9/2023
Europe/Oslo
19:00
 mins

Energi og den industrielle revolusjon-Forskningsdagane //Aasentunet

Arnljot Løseth gav i 2023 ut boka «Den industrielle revolusjonen. Storbritannia i eit europeisk og globalt perspektiv 1600–1914. Med utgangspunkt i boka vil Løseth fortelje om energibruk og Noregs energihistorie. Arrangementet er gratis.

September 25, 2023 7:00 PM
https://www.google.com/maps/place/Aasentunet/@62.1793393,6.0577713,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e462cdbd8dd9:0xb1515592acd7d8b2!8m2!3d62.1793368!4d6.0603462!16s%2Fg%2F1214xnz1?entry=ttu
Europe/Oslo
Arnljot Løseth gav i 2023 ut boka «Den industrielle revolusjonen. Storbritannia i eit europeisk og globalt perspektiv 1600–1914. Med utgangspunkt i boka vil Løseth fortelje om energibruk og Noregs energihistorie. Arrangementet er gratis.
27/9/2023
Europe/Oslo
19:00
 mins

Energikviss //Studenthuset Rokken

BZZZZ I Noreg er det forskningsdagar, på Rokken er det ENERGIKVISS!! Dørene flyg opp klokka 1900, og kvissen er fullada kl 2000! Gratis inngong 18 års aldersgrense

September 27, 2023 7:00 PM
https://www.google.com/maps/place/Rokken/@62.1445565,6.0695702,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e4c709d77227:0xc4b9c035d8d351c5!8m2!3d62.1445565!4d6.0721451!16s%2Fg%2F123977qc?entry=ttu
Europe/Oslo
BZZZZ I Noreg er det forskningsdagar, på Rokken er det ENERGIKVISS!! Dørene flyg opp klokka 1900, og kvissen er fullada kl 2000! Gratis inngong 18 års aldersgrense
28/9/2023
Europe/Oslo
19:00
 mins

Motevisning-Volda Inner Weel //Volda Turisthotell

Bli inspirert av haustens mote innan kle og sko! Det blir vist kle frå PeBe klær, Vienna Mote, SkinTonic damekle, og sko frå SkOlsen Volda. Inngongsbill kr 180,- inkludert kaffi, kake og lodd på billetten. Overskotet går til lokale formål.

September 28, 2023 7:00 PM
https://www.google.com/maps/place/Volda+Turisthotell/@62.1478817,6.0707659,17z/data=!3m1!4b1!4m9!3m8!1s0x4616e4c0c84005c5:0xa9a2c9c73c9e294f!5m2!4m1!1i2!8m2!3d62.1478792!4d6.0733408!16s%2Fg%2F1tdjpqvj?entry=ttu
Europe/Oslo
Bli inspirert av haustens mote innan kle og sko! Det blir vist kle frå PeBe klær, Vienna Mote, SkinTonic damekle, og sko frå SkOlsen Volda. Inngongsbill kr 180,- inkludert kaffi, kake og lodd på billetten. Overskotet går til lokale formål.
29/9/2023
Europe/Oslo
19:00
22:30
 mins

Fri Flyt //Studenthuset Rokken

Klarer du ikkje å vente på vinteren? Forkort ventetida med Fri Flyt Film Tour! Les meir om turnéplan og program på filmtour.no. Skisesongen nærmar seg med stormskritt, og tradisjonen tru så rullar Fri Flyt Film Tour i gong for å markere at vinteren nærmer seg. 18-års grense.

September 29, 2023 7:00 PM
September 29, 2023 10:30 PM
https://www.google.com/maps/place/Rokken/@62.1445565,6.0695702,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e4c709d77227:0xc4b9c035d8d351c5!8m2!3d62.1445565!4d6.0721451!16s%2Fg%2F123977qc?entry=ttu
Europe/Oslo
Klarer du ikkje å vente på vinteren? Forkort ventetida med Fri Flyt Film Tour! Les meir om turnéplan og program på filmtour.no. Skisesongen nærmar seg med stormskritt, og tradisjonen tru så rullar Fri Flyt Film Tour i gong for å markere at vinteren nærmer seg. 18-års grense.
29/9/2023
Europe/Oslo
20:00
2:00
 mins

Coctailbar og Country //TIK Café & Restaurant

Denne kvelden blir heilaften med countrymusikk, dans og deilige coktails. Gratis inngong. ID 20 år.

September 29, 2023 8:00 PM
September 30, 2023 2:00 AM
https://www.google.com/maps/place/Tik+Caf%C3%A9+%26+Restaurant/@62.2001402,6.1241344,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e51395ec7685:0x62d45b5ab368e731!8m2!3d62.2001377!4d6.1267093!16s%2Fg%2F11tdgn3t0r?entry=ttu
Europe/Oslo
Denne kvelden blir heilaften med countrymusikk, dans og deilige coktails. Gratis inngong. ID 20 år.
29/9/2023
Europe/Oslo
21:00
2:00
 mins

Crashville// Stødt Kaffibar & Scene

Bygdeband frå Ørsta som syng om livet på bygda, traktorer og gamle feite rånebilar. Med låtar som PØBEL, 30-06, Bygdas Rebell og Fredag mekk og øl feiar dei over landet med allsong og bygdefest-stemning. Fredag kan du høyre dei på Stødt! Inngong kr 300,- (TIKKIO), aldersgrense 18 år.

September 29, 2023 9:00 PM
September 30, 2023 2:00 AM
https://www.google.com/maps/place/St%C3%B8dt+AS/@62.1969832,6.1240665,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e5f659130b8b:0x90bb4606677740c2!8m2!3d62.1969807!4d6.1266414!16s%2Fg%2F11q56p1mtg?entry=ttu
Europe/Oslo
Bygdeband frå Ørsta som syng om livet på bygda, traktorer og gamle feite rånebilar. Med låtar som PØBEL, 30-06, Bygdas Rebell og Fredag mekk og øl feiar dei over landet med allsong og bygdefest-stemning. Fredag kan du høyre dei på Stødt! Inngong kr 300,- (TIKKIO), aldersgrense 18 år.
30/9/2023
Europe/Oslo
12:00
12:40
 mins

12-konsert Volda kulturskule //Volda kyrkje

Inngongsbillett kr 100,-/barn under 16 år-gratis.

September 30, 2023 12:00 PM
September 30, 2023 12:40 PM
https://www.google.com/maps/place/Volda+church/@62.1456795,6.067359,381m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e4b89385ca55:0x1d6c6b6ef2fa5c42!8m2!3d62.1456795!4d6.067359!16s%2Fm%2F0wy6ckn?entry=ttu
Europe/Oslo
Inngongsbillett kr 100,-/barn under 16 år-gratis.
30/9/2023
Europe/Oslo
14:00
16:00
 mins

Dagny Anna m. Isiazz- Jazzklubben Volda og Ørsta //Tredet

Neste artist ut jazzcafèrekkja er Dagny Anna Måløy Johnsen – ein av våre lokale, vokale gøymde skattar. Ho har vore med før, og sjarmerer alle med sine flotte tolkingar i fleire ulike sjangrar. Det er eviggrøne jazzstandardar som er favoritten, og dette skal ho dele med jazzklubb-publikumet denne laurdags føremiddagen. Isiazz har ansvaret for kompet, og består denne gong av Stein Lied på trommer, Øyvind Lied på piano, Svein Hunnes på bass og Robert Løkketangen Redersen på gitar. Billettar kan kjøpast i døra. Medlem kr 100,-/ Ikkje medlem kr 150,-

September 30, 2023 2:00 PM
September 30, 2023 4:00 PM
https://www.google.no/maps/place/Tredet/@62.1449953,6.06508,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e5beb4aa906b:0xef831f64c1405e80!8m2!3d62.1449953!4d6.0676549!16s%2Fg%2F11s0rcdn57?entry=ttu
Europe/Oslo
Neste artist ut jazzcafèrekkja er Dagny Anna Måløy Johnsen – ein av våre lokale, vokale gøymde skattar. Ho har vore med før, og sjarmerer alle med sine flotte tolkingar i fleire ulike sjangrar. Det er eviggrøne jazzstandardar som er favoritten, og dette skal ho dele med jazzklubb-publikumet denne laurdags føremiddagen. Isiazz har ansvaret for kompet, og består denne gong av Stein Lied på trommer, Øyvind Lied på piano, Svein Hunnes på bass og Robert Løkketangen Redersen på gitar. Billettar kan kjøpast i døra. Medlem kr 100,-/ Ikkje medlem kr 150,-
30/9/2023
Europe/Oslo
22:00
2:00
 mins

Pianobar med Kjetil Grodås //TIK Cafè & Restaurant

TIK gjentek suksessen med pianobar, god stemning og allsong. Pianoentertainer Kjetil Grodås spelar opp til ein festkveld med topp partystemning! 20 års aldersgrense. CC. 150,-

September 30, 2023 10:00 PM
October 1, 2023 2:00 AM
https://www.google.com/maps/place/Tik+Caf%C3%A9+%26+Restaurant/@62.2001401,6.1218384,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e51395ec7685:0x62d45b5ab368e731!8m2!3d62.2001377!4d6.1267093!16s%2Fg%2F11tdgn3t0r?entry=ttu
Europe/Oslo
TIK gjentek suksessen med pianobar, god stemning og allsong. Pianoentertainer Kjetil Grodås spelar opp til ein festkveld med topp partystemning! 20 års aldersgrense. CC. 150,-
30/9/2023
Europe/Oslo
22:00
 mins

90`s Party //Studenthuset Rokken

Avslutt september med 90's Party på Rokken! Medlem: 50,-/Ikkje-medlem: 100,- Billettar på Tikkio: https://tikkio.com/tickets/41560-90s-party-rokken. Dørene opnar kl 2200. 18 års aldersgrense

September 30, 2023 10:00 PM
https://www.google.com/maps/place/Rokken/@62.144559,6.0695702,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e4c709d77227:0xc4b9c035d8d351c5!8m2!3d62.1445565!4d6.0721451!16s%2Fg%2F123977qc?entry=ttu
Europe/Oslo
Avslutt september med 90's Party på Rokken! Medlem: 50,-/Ikkje-medlem: 100,- Billettar på Tikkio: https://tikkio.com/tickets/41560-90s-party-rokken. Dørene opnar kl 2200. 18 års aldersgrense
30/9/2023
Europe/Oslo
22:00
 mins

Hip Hop Aften DJ Twat`s Mixtape //Stødt Kaffibar & Scene

September blir avslutta på same måte som det starta på Stødt. Det blir temakveld med fokus på ein musikksjanger. Denne gongen blir det Hip Hop/Rap med DJ Twat. Start: kl 2200 Aldersgrense: 20+ Gratis inngong før kl 2300, 100kr etter 23:00. Studentpris: 50kr etter 23:00. Krav: Gyldig studentbevis.

September 30, 2023 10:00 PM
https://www.google.com/maps/place/St%C3%B8dt+AS/@62.1969832,6.1240665,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e5f659130b8b:0x90bb4606677740c2!8m2!3d62.1969807!4d6.1266414!16s%2Fg%2F11q56p1mtg?entry=ttu
Europe/Oslo
September blir avslutta på same måte som det starta på Stødt. Det blir temakveld med fokus på ein musikksjanger. Denne gongen blir det Hip Hop/Rap med DJ Twat. Start: kl 2200 Aldersgrense: 20+ Gratis inngong før kl 2300, 100kr etter 23:00. Studentpris: 50kr etter 23:00. Krav: Gyldig studentbevis.
30/9/2023
Europe/Oslo
22:00
2:00
 mins

Karaoke med Odd Kåre Fløtre og Gard Glomnes //Holmen Mat og Drikke

Både Odd Kåre og Gard har lang fartstid innan karaoke. Begge to vart norgesmeistrar i NM i karaoke i kvar si klasse i 1995. Begge har lang fartstid som karaokevertar landet rundt. Den 30. september stiller begge to til ein uhøgtidleg, stemningsskapande, sosial og ikkje minst gøy karaokekveld. Velkomen!

September 30, 2023 10:00 PM
October 1, 2023 2:00 AM
https://www.google.com/maps/place/Holmen+Mat+%26+Drikke/@62.1439936,6.0686609,381m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e5c5f92f4d1f:0x4ddf9413b64394f9!8m2!3d62.1439911!4d6.0712358!16s%2Fg%2F11ty2tslwh?entry=ttu
Europe/Oslo
Både Odd Kåre og Gard har lang fartstid innan karaoke. Begge to vart norgesmeistrar i NM i karaoke i kvar si klasse i 1995. Begge har lang fartstid som karaokevertar landet rundt. Den 30. september stiller begge to til ein uhøgtidleg, stemningsskapande, sosial og ikkje minst gøy karaokekveld. Velkomen!
1/10/2023
Europe/Oslo
13:00
15:00
 mins

Rose Sløyfeløp //Ørsta

Bli med på årets viktigaste løp! Velg mellom 3 eller 6 km. Uansett om du går eller springe, er du med på å støtte ei god sak. Arrangørane håpar at arrangementet vil bidra til å sette farge på lokalmiljøet, og bidra til ein god felleskapskjensle rundt fysisk aktivitet og den viktige saka i Ørsta!

October 1, 2023 1:00 PM
October 1, 2023 3:00 PM
https://www.google.no/maps/search/family+sports+club+%C3%B8rsta/@62.1729567,6.0143681,12z/data=!3m1!4b1?entry=ttu
Europe/Oslo
Bli med på årets viktigaste løp! Velg mellom 3 eller 6 km. Uansett om du går eller springe, er du med på å støtte ei god sak. Arrangørane håpar at arrangementet vil bidra til å sette farge på lokalmiljøet, og bidra til ein god felleskapskjensle rundt fysisk aktivitet og den viktige saka i Ørsta!
1/10/2023
Europe/Oslo
14:00
18:00
 mins

After get together på TIK -Rosa Sløyfe Ørsta 2023 //TIK Café & Restaurant

I samarbeid med Family Ørsta, så held TIK ope etter løpet. Samle gjengen og møt på TIK for påfyll i magen. Du kan velje mellom to typar burger, ein klassisk burger og ein spicy burger med fries. 10% går til rosa sløyfe aksjonen

October 1, 2023 2:00 PM
October 1, 2023 6:00 PM
https://www.google.com/maps/place/Tik+Caf%C3%A9+%26+Restaurant/@62.2001402,6.1241344,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e51395ec7685:0x62d45b5ab368e731!8m2!3d62.2001377!4d6.1267093!16s%2Fg%2F11tdgn3t0r?entry=ttu
Europe/Oslo
I samarbeid med Family Ørsta, så held TIK ope etter løpet. Samle gjengen og møt på TIK for påfyll i magen. Du kan velje mellom to typar burger, ein klassisk burger og ein spicy burger med fries. 10% går til rosa sløyfe aksjonen
3/10/2023
Europe/Oslo
19:30
21:15
 mins

Ein Sporv og ei Diva //Ørsta kulturhus

Ei nyskriven førestilling om Edith Piaf og Marlene Dietrich. Visste du at Edith Piaf og Marlene Dietrich var nære venninner? Britt-Synnøve Johansen er tilbake med ei sjølvskriven førestilling om venninnene Edith Piaf og Marlene Dietrich. Med seg har ho fått Eva Bjerga Haugen til å spele og synge Piaf si glamorøse veninne. Dei eminente musikarane Svein Ragnar Myklebust og Theodor Barsnes Onarheim akompagnerer. En spurv og en diva er en førestilling om levd liv, kjærleik og venskap - eit venskap mellom to artistar der føresetnadane er totalt forskjellige

October 3, 2023 7:30 PM
October 3, 2023 9:15 PM
https://www.google.no/maps/place/%C3%98rsta+Kulturhus+og+kino/@62.197652,6.1266572,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e5b5f818ddd3:0x66a146becf86d499!8m2!3d62.1976495!4d6.1292375!16s%2Fg%2F1tycv6q5
Europe/Oslo
Ei nyskriven førestilling om Edith Piaf og Marlene Dietrich. Visste du at Edith Piaf og Marlene Dietrich var nære venninner? Britt-Synnøve Johansen er tilbake med ei sjølvskriven førestilling om venninnene Edith Piaf og Marlene Dietrich. Med seg har ho fått Eva Bjerga Haugen til å spele og synge Piaf si glamorøse veninne. Dei eminente musikarane Svein Ragnar Myklebust og Theodor Barsnes Onarheim akompagnerer. En spurv og en diva er en førestilling om levd liv, kjærleik og venskap - eit venskap mellom to artistar der føresetnadane er totalt forskjellige
4/10/2023
Europe/Oslo
19:00
 mins

Onsdagskviss //Studenthuset Rokken

Også i oktober er det onsdagskviss på Rokken! Dørane opnar kl 1900, og showet rullar frå kl 2000. Gratis inngong 18 års aldersgrense.

October 4, 2023 7:00 PM
https://www.google.com/maps/place/Rokken/@62.144559,6.0695702,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e4c709d77227:0xc4b9c035d8d351c5!8m2!3d62.1445565!4d6.0721451!16s%2Fg%2F123977qc?entry=ttu
Europe/Oslo
Også i oktober er det onsdagskviss på Rokken! Dørane opnar kl 1900, og showet rullar frå kl 2000. Gratis inngong 18 års aldersgrense.
6/10/2023
Europe/Oslo
17:00
0:00
 mins

Norsk Kornølfestival //Hornindalshallen

Denne helga skal truleg den største samlinga av tradisjonsbyggarar samlast i Hornindal. Det beste ølet skal kårast, det blir foredrag og publikum får sjå korleis ein bryggar tradisjonsøl med kveik i Stjørdalen..

October 6, 2023 5:00 PM
October 8, 2023 12:00 AM
https://www.google.com/maps/place/Honndalshallen/@61.9770976,6.5167011,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x46168b0d3e368b2d:0xe30ca8543b57cbc!8m2!3d61.9770951!4d6.519276!16s%2Fg%2F11f9zsr0v3?entry=ttu
Europe/Oslo
Denne helga skal truleg den største samlinga av tradisjonsbyggarar samlast i Hornindal. Det beste ølet skal kårast, det blir foredrag og publikum får sjå korleis ein bryggar tradisjonsøl med kveik i Stjørdalen..
6/10/2023
Europe/Oslo
20:00
2:00
 mins

Coctailbar og Lounge //TIK Café & Restaurant

Denne fredagen er det roleg lounge-steming og gode coktails på TIK Café & Restaurant. Gratis inngong. ID 20 år.

October 6, 2023 8:00 PM
October 7, 2023 2:00 AM
https://www.google.com/maps/place/Tik+Caf%C3%A9+%26+Restaurant/@62.2001402,6.1241344,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e51395ec7685:0x62d45b5ab368e731!8m2!3d62.2001377!4d6.1267093!16s%2Fg%2F11tdgn3t0r?entry=ttu
Europe/Oslo
Denne fredagen er det roleg lounge-steming og gode coktails på TIK Café & Restaurant. Gratis inngong. ID 20 år.
6/10/2023
Europe/Oslo
22:00
2:00
 mins

Trubadur Glenn Huldal //Stødt Kaffibar & Scene

Ta turen innom Stødt denne dagen for god stemning og musikk! Start kl 2200. Aldersgrense 20+. Pris kr 100,- i døra (kort/VIPPS).

October 6, 2023 10:00 PM
October 7, 2023 2:00 AM
https://www.google.com/maps/place/St%C3%B8dt+AS/@62.1969832,6.1240665,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e5f659130b8b:0x90bb4606677740c2!8m2!3d62.1969807!4d6.1266414!16s%2Fg%2F11q56p1mtg?entry=ttu
Europe/Oslo
Ta turen innom Stødt denne dagen for god stemning og musikk! Start kl 2200. Aldersgrense 20+. Pris kr 100,- i døra (kort/VIPPS).
7/10/2023
Europe/Oslo
15:00
16:30
 mins

Familieshow, Molly & Partner frå NRK Super //Ørsta kulturhus

Marianne Krogness og Karoline G. Herlofsen inviterer til familieshowet ”Jeg vil heller danse på bordet”. Molly & Partner er blant anna kjend frå NRK Radio Super og Barnas Trafikklubb, og showet er basert på den fantastiske musikken frå dei to siste CD-platene og blir bunde saman av mykje tull og tøys. I 2019 vart songane utgjevne i ei eiga songbok med singback på Musikkforlaget.

October 7, 2023 3:00 PM
October 7, 2023 4:30 PM
https://www.google.no/maps/place/%C3%98rsta+Kulturhus+og+kino/@62.197652,6.1270435,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e5b5f818ddd3:0x66a146becf86d499!8m2!3d62.1976495!4d6.1292375!16s%2Fg%2F1tycv6q5
Europe/Oslo
Marianne Krogness og Karoline G. Herlofsen inviterer til familieshowet ”Jeg vil heller danse på bordet”. Molly & Partner er blant anna kjend frå NRK Radio Super og Barnas Trafikklubb, og showet er basert på den fantastiske musikken frå dei to siste CD-platene og blir bunde saman av mykje tull og tøys. I 2019 vart songane utgjevne i ei eiga songbok med singback på Musikkforlaget.
7/10/2023
Europe/Oslo
20:00
 mins

Oktoberfest //TIK Café & Restaurant

Kjære øl-elskande og festglade sjeler. Det er på tide å slå saman glasa og feire den legendariske Oktoberfesten! Kle deg i dine beste lederhosen eller dirndl, og bli med oss til ein kveld fylt med god musikk, latter og til ei stund du seint vil gløyme! Begrensa antal billettar, så det er lurt å raske på for å sikre deg billett til årets mest etterlengta oktoberfestevent! ID: 20 år CC: 150,- Billettsal: Tikkio, fyrst til mølla. Billett kan kjøpast i døra dersom ikkje utseld.

October 7, 2023 8:00 PM
https://www.google.com/maps/place/Tik+Caf%C3%A9+%26+Restaurant/@62.2001402,6.1241344,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e51395ec7685:0x62d45b5ab368e731!8m2!3d62.2001377!4d6.1267093!16s%2Fg%2F11tdgn3t0r?entry=ttu
Europe/Oslo
Kjære øl-elskande og festglade sjeler. Det er på tide å slå saman glasa og feire den legendariske Oktoberfesten! Kle deg i dine beste lederhosen eller dirndl, og bli med oss til ein kveld fylt med god musikk, latter og til ei stund du seint vil gløyme! Begrensa antal billettar, så det er lurt å raske på for å sikre deg billett til årets mest etterlengta oktoberfestevent! ID: 20 år CC: 150,- Billettsal: Tikkio, fyrst til mølla. Billett kan kjøpast i døra dersom ikkje utseld.
7/10/2023
Europe/Oslo
21:30
 mins

Eidem //Stødt Kaffibar & Scene

Med felles interesse for Blues vart Eidem starta opp rundt musikkmiljøet på Whitehouse øvingshotell i Ørsta våren 2020. Bandet er innom mange stilar innanfor bluesen der ca 50% av materialet er sjølvlaga. Stikkord,: Groove, shuffle og sjel. Med sine lidenskapelege opptredenar, dyktige musikalske komposisjonar og kraftfulle vokal leverer dei ei oppleving som vil røre ditt hjarte og etterlate deg ynskje om meir.

October 7, 2023 9:30 PM
https://www.google.com/maps/place/St%C3%B8dt+AS/@62.1969832,6.1240665,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e5f659130b8b:0x90bb4606677740c2!8m2!3d62.1969807!4d6.1266414!16s%2Fg%2F11q56p1mtg?entry=ttu
Europe/Oslo
Med felles interesse for Blues vart Eidem starta opp rundt musikkmiljøet på Whitehouse øvingshotell i Ørsta våren 2020. Bandet er innom mange stilar innanfor bluesen der ca 50% av materialet er sjølvlaga. Stikkord,: Groove, shuffle og sjel. Med sine lidenskapelege opptredenar, dyktige musikalske komposisjonar og kraftfulle vokal leverer dei ei oppleving som vil røre ditt hjarte og etterlate deg ynskje om meir.
7/10/2023
Europe/Oslo
22:00
2:00
 mins

Oktoberfest med DJ Rune //Holmen Mat og Drikke

Holmen og Dj Rune inviterer til Oktoberfest i Volda. Her vil Rune køyre på med hit etter hit frå 80- tallet fram til i dag. Sidan det er oktoberfest, blir det nok også eit par ompa ompa låtar. Inngongsbilett kr 50,- Aldersgrense - 20 år.

October 7, 2023 10:00 PM
October 8, 2023 2:00 AM
https://www.google.com/maps/place/Holmen+Mat+%26+Drikke/@62.1439911,6.0712358,381m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e5c5f92f4d1f:0x4ddf9413b64394f9!8m2!3d62.1439911!4d6.0712358!16s%2Fg%2F11ty2tslwh?entry=ttu
Europe/Oslo
Holmen og Dj Rune inviterer til Oktoberfest i Volda. Her vil Rune køyre på med hit etter hit frå 80- tallet fram til i dag. Sidan det er oktoberfest, blir det nok også eit par ompa ompa låtar. Inngongsbilett kr 50,- Aldersgrense - 20 år.
10/10/2023
Europe/Oslo
12:00
15:00
 mins

Aktivitetsdag på Brudavollen i haustferien // Brudavolltunet-Ørsta bygdetun

Denne dagen vil VITI ha haustferieaktivitetar på Brudavolltunet. I fleire av husa i tunet vil det skje kjekke ting. Museumslaget sèl vafler og kaffi på driftsbygget. Ope kl 1200-1500 Inngongspris: Vaksen kr 70,-/barn kr 30,-

October 10, 2023 12:00 PM
October 10, 2023 3:00 PM
https://www.google.com/maps/place/Brudavoll+Farm/@62.1873766,6.1924766,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e589937e8e95:0x227f4024f89ab60f!8m2!3d62.1873741!4d6.1950515!16s%2Fg%2F122kcpwf?entry=ttu
Europe/Oslo
Denne dagen vil VITI ha haustferieaktivitetar på Brudavolltunet. I fleire av husa i tunet vil det skje kjekke ting. Museumslaget sèl vafler og kaffi på driftsbygget. Ope kl 1200-1500 Inngongspris: Vaksen kr 70,-/barn kr 30,-
13/10/2023
Europe/Oslo
20:00
2:00
 mins

Coctailbar og Blandadrops//TIK Café & Restaurant

Soul, miksa med EDM, og ein frekk MGP-låt? Denne kvelden blir det blanda drops for å få i gong fredagsstemninga! Gratis inngong. ID 20 år.

October 13, 2023 8:00 PM
October 14, 2023 2:00 AM
https://www.google.com/maps/place/Tik+Caf%C3%A9+%26+Restaurant/@62.2001402,6.1241344,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e51395ec7685:0x62d45b5ab368e731!8m2!3d62.2001377!4d6.1267093!16s%2Fg%2F11tdgn3t0r?entry=ttu
Europe/Oslo
Soul, miksa med EDM, og ein frekk MGP-låt? Denne kvelden blir det blanda drops for å få i gong fredagsstemninga! Gratis inngong. ID 20 år.
13/10/2023
Europe/Oslo
21:00
 mins

Brazz Brothers //Stødt Kaffibar & Scene

Endeleg er det duka for ei konsertoppleving av dei sjeldne. Musikken dei spelar er ei blanding av tradisjonell og moderne jazz og folkemusikk frå ulike deler av verda. Gruppa har spelt og gitt ut ei rekkje plater saman med mange kjende frå inn- og utland. Dei har turnert i USA, Afrika, Asia og store delar av Europa og har halde mange konsertar i året. Snart kan du oppleve dei på Stødt Kaffibar & Scene!

October 13, 2023 9:00 PM
https://www.google.com/maps/place/St%C3%B8dt+AS/@62.1969832,6.1240665,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e5f659130b8b:0x90bb4606677740c2!8m2!3d62.1969807!4d6.1266414!16s%2Fg%2F11q56p1mtg?entry=ttu
Europe/Oslo
Endeleg er det duka for ei konsertoppleving av dei sjeldne. Musikken dei spelar er ei blanding av tradisjonell og moderne jazz og folkemusikk frå ulike deler av verda. Gruppa har spelt og gitt ut ei rekkje plater saman med mange kjende frå inn- og utland. Dei har turnert i USA, Afrika, Asia og store delar av Europa og har halde mange konsertar i året. Snart kan du oppleve dei på Stødt Kaffibar & Scene!
14/10/2023
Europe/Oslo
12:17
1:00
 mins

Oktoberfest med Apache og Ompa-Ulf //Havila Hotel Ivar Aasen

Finn fram Lederhosen og bli med på oktoberfest! OMPA-Ulf startar stemninga før partybandet Apache tek over scena.

October 14, 2023 12:17 PM
October 15, 2023 1:00 AM
https://www.google.com/maps/place/Havila+Hotel+Ivar+Aasen/@62.1984161,6.1263123,17z/data=!3m1!4b1!4m9!3m8!1s0x4616e5e7f5ba3515:0xb06f19de651362b4!5m2!4m1!1i2!8m2!3d62.1984136!4d6.1288872!16s%2Fg%2F1trppc9h?entry=ttu
Europe/Oslo
Finn fram Lederhosen og bli med på oktoberfest! OMPA-Ulf startar stemninga før partybandet Apache tek over scena.
14/10/2023
Europe/Oslo
18:00
15:00
 mins

Klaverkonsert- Nasjonalromantisk heilaften (og Søndagslunch) //Hotel Union Øye

Laurdag 14. oktober kan du få ein nasjonalromantisk heilaften med både bobler, konsert og 3-retters middag. Søndag 15. oktober er det lunsjkonsert. Frode Skag Storheim (f. 1988) er pianist, og ei begeistra kulturformidler med hjarte for nasjonalromantikk. I ord og tonar engasjerer han publikum med musikk, kunst og historier på sitt særeigne vis med humor og glimt i auget.

October 14, 2023 6:00 PM
October 15, 2023 3:00 PM
https://www.google.com/maps/place/Union+%C3%98ye/@62.1926817,6.6577502,17z/data=!3m1!4b1!4m9!3m8!1s0x4616949003484ef5:0xff2c35630720ca4!5m2!4m1!1i2!8m2!3d62.1926792!4d6.6603251!16s%2Fg%2F1thvfj35?entry=ttu
Europe/Oslo
Laurdag 14. oktober kan du få ein nasjonalromantisk heilaften med både bobler, konsert og 3-retters middag. Søndag 15. oktober er det lunsjkonsert. Frode Skag Storheim (f. 1988) er pianist, og ei begeistra kulturformidler med hjarte for nasjonalromantikk. I ord og tonar engasjerer han publikum med musikk, kunst og historier på sitt særeigne vis med humor og glimt i auget.
14/10/2023
Europe/Oslo
20:00
 mins

Børre Lødemel //TIK Cafè og Restaurant

Børre Lødemel kjem frå Ørsta har jobba med musikk stort sett heile sitt vaksne liv. Han starta sitt eige band tidleg og har vore innom dei flestemusikkartar. Etter å ha spelt i band i ei årrekkje tok han til som trubadur. ​Børre har eit variert repertoar med fleire hundrede songar på spelelista si. Med gitar og munnspel rockar det skikkeleg når han trøkker ti. Sjølvsagt blir det allsong.

October 14, 2023 8:00 PM
https://www.google.com/maps/place/Tik+Caf%C3%A9+%26+Restaurant/@62.2001401,6.1218384,380m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e51395ec7685:0x62d45b5ab368e731!8m2!3d62.2001377!4d6.1267093!16s%2Fg%2F11tdgn3t0r?entry=ttu
Europe/Oslo
Børre Lødemel kjem frå Ørsta har jobba med musikk stort sett heile sitt vaksne liv. Han starta sitt eige band tidleg og har vore innom dei flestemusikkartar. Etter å ha spelt i band i ei årrekkje tok han til som trubadur. ​Børre har eit variert repertoar med fleire hundrede songar på spelelista si. Med gitar og munnspel rockar det skikkeleg når han trøkker ti. Sjølvsagt blir det allsong.
14/10/2023
Europe/Oslo
21:00
2:00
 mins

Ein hyllest til Jahn Teigen //Stødt Kaffibar & Scene

Da Jahn Teigen forlet oss den 24.februar 2020, etterlet han ein sjeldan musikalsk arv til oss alle. Han er nok ein av dei mest populære artistane gjennom ei karriere på nesten 50 år. "En Dags Pause" er eit band som vil heidre Jahn Teigen. Dei var allereie igong når Teigen forlet oss, og fekk aksept av artisten sjølv til å gjere det. Her blir det allsang!

October 14, 2023 9:00 PM
October 15, 2023 2:00 AM
https://www.google.no/maps/place/St%C3%B8dt+AS/@62.1969807,6.1240665,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e5f659130b8b:0x90bb4606677740c2!8m2!3d62.1969807!4d6.1266414!16s%2Fg%2F11q56p1mtg?entry=ttu
Europe/Oslo
Da Jahn Teigen forlet oss den 24.februar 2020, etterlet han ein sjeldan musikalsk arv til oss alle. Han er nok ein av dei mest populære artistane gjennom ei karriere på nesten 50 år. "En Dags Pause" er eit band som vil heidre Jahn Teigen. Dei var allereie igong når Teigen forlet oss, og fekk aksept av artisten sjølv til å gjere det. Her blir det allsang!
14/10/2023
Europe/Oslo
21:00
 mins

Ekstrakonsert-Undergrunn //Studenthuset Rokken

Få har teke musikk-Noreg med slik storm som rap-kometane Undergrunn. Både då dei i 2022 spelte for eit tettpakka Sentrum scene, og da dei gjesta Neon-festivalen i sommar trilla NRK P3 seksar på terningen, og lovpriste gutane si publikumstekke opp i skyene. Med eit låt-bibliotek fullspekka med listetoppar løftar Undergrunn taket, og tek salen med på ein «once-in-a-lifetime» oppleving du ikkje vil gå glipp av!

October 14, 2023 9:00 PM
https://www.google.no/maps/place/Studenthuset+Rokken/@62.1445565,6.0695702,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e4c709d77227:0xc4b9c035d8d351c5!8m2!3d62.1445565!4d6.0721451!16s%2Fg%2F123977qc?entry=ttu
Europe/Oslo
Få har teke musikk-Noreg med slik storm som rap-kometane Undergrunn. Både då dei i 2022 spelte for eit tettpakka Sentrum scene, og da dei gjesta Neon-festivalen i sommar trilla NRK P3 seksar på terningen, og lovpriste gutane si publikumstekke opp i skyene. Med eit låt-bibliotek fullspekka med listetoppar løftar Undergrunn taket, og tek salen med på ein «once-in-a-lifetime» oppleving du ikkje vil gå glipp av!
15/10/2023
Europe/Oslo
14:00
 mins

Spelejenta av Jon Fosse //Aasentunet

Spelejenta er eit eventyr om ei synsk, felespelande jente. Spelejenta ser i handa si at faren har stranda og sit forkomen på ei øy. Ho tek fela med seg og legg ut på ei ferd for å finne og trøyste han. Ho møter mange utfordringar på vegen, og då blir fela god å ha med. Spelejenta er ei magisk, vakker og underfundig forteljing for både ung og gammal, formidla gjennom musikk, dans og skodespel av Anne Heidi Kvam Hillestad og Sivert Holmen. Frå 4 år.

October 15, 2023 2:00 PM
https://www.google.com/maps/place/Aasentunet/@62.1793393,6.0577713,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e462cdbd8dd9:0xb1515592acd7d8b2!8m2!3d62.1793368!4d6.0603462!16s%2Fg%2F1214xnz1?entry=ttu
Europe/Oslo
Spelejenta er eit eventyr om ei synsk, felespelande jente. Spelejenta ser i handa si at faren har stranda og sit forkomen på ei øy. Ho tek fela med seg og legg ut på ei ferd for å finne og trøyste han. Ho møter mange utfordringar på vegen, og då blir fela god å ha med. Spelejenta er ei magisk, vakker og underfundig forteljing for både ung og gammal, formidla gjennom musikk, dans og skodespel av Anne Heidi Kvam Hillestad og Sivert Holmen. Frå 4 år.
15/10/2023
Europe/Oslo
19:00
20:45
 mins

Konsert med Tom Roger Aadland //Ørsta kulturhus

TOM ROGER AADLAND er ein av dei mest kritikarroste artistane i landet dei siste åra. Hausten 2023 slepp han sitt tiande album, og reiser på turné. Det nye albumet har fått tittelen «Fire sirklar og ein kross», og inneheld fleire låtar som allereie har blitt publikumsfavorittar («Du e den», «September»). Tom Roger Aadland er kjent for sine songtekstar på nynorsk, men denne gongen har han også skrive på dialekt, nært og sterkt.

October 15, 2023 7:00 PM
October 15, 2023 8:45 PM
https://www.google.no/maps/place/%C3%98rsta+Kulturhus+og+kino/@62.197652,6.1270435,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e5b5f818ddd3:0x66a146becf86d499!8m2!3d62.1976495!4d6.1292375!16s%2Fg%2F1tycv6q5
Europe/Oslo
TOM ROGER AADLAND er ein av dei mest kritikarroste artistane i landet dei siste åra. Hausten 2023 slepp han sitt tiande album, og reiser på turné. Det nye albumet har fått tittelen «Fire sirklar og ein kross», og inneheld fleire låtar som allereie har blitt publikumsfavorittar («Du e den», «September»). Tom Roger Aadland er kjent for sine songtekstar på nynorsk, men denne gongen har han også skrive på dialekt, nært og sterkt.
19/10/2023
Europe/Oslo
20:00
22:00
 mins

Susanne Lundeng Duo-Jazzklubben Volda og Ørsta //Tredet

Felespelar, songar og komponist med røter i Nord-norsk folkemusikk.

October 19, 2023 8:00 PM
October 19, 2023 10:00 PM
https://www.google.no/maps/place/Tredet/@62.1449953,6.06508,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e5beb4aa906b:0xef831f64c1405e80!8m2!3d62.1449953!4d6.0676549!16s%2Fg%2F11s0rcdn57?entry=ttu
Europe/Oslo
Felespelar, songar og komponist med røter i Nord-norsk folkemusikk.
20/10/2023
Europe/Oslo
20:00
2:00
 mins

Coctailbar og Hip-Hop/Rap/RNB //TIK Café & Restaurant

"Vi blander drinkene, shaker opp en storm, Mikser smaker sammen, ja, vi er i form. I denne cocktailbaren, skaper vi magi, Hip-hop og drinks, vår egen strategi. Heldigvis rimer ekte mennesker bedre enn Chat GPT". Kom innom cocktailbaren i kveld og nyt lyden av ekte rimsmedar! Gratis inngong. ID 20 år.

October 20, 2023 8:00 PM
October 21, 2023 2:00 AM
https://www.google.com/maps/place/Tik+Caf%C3%A9+%26+Restaurant/@62.2001402,6.1241344,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e51395ec7685:0x62d45b5ab368e731!8m2!3d62.2001377!4d6.1267093!16s%2Fg%2F11tdgn3t0r?entry=ttu
Europe/Oslo
"Vi blander drinkene, shaker opp en storm, Mikser smaker sammen, ja, vi er i form. I denne cocktailbaren, skaper vi magi, Hip-hop og drinks, vår egen strategi. Heldigvis rimer ekte mennesker bedre enn Chat GPT". Kom innom cocktailbaren i kveld og nyt lyden av ekte rimsmedar! Gratis inngong. ID 20 år.
20/10/2023
Europe/Oslo
21:00
2:00
 mins

Musikalsk Oase 2023 på Stødt Bar & Scene

Endelig er det klart for ei ny Musikalsk Oase på Stødt. Dei gjentek suksessen frå i fjor og presenterer 6 lokale band til det dei har kalla 'Musikalsk Oase - Heile helga'. Fredag kjem Broad Line, Sunnmøre Baarelag og Listen To The Band. Laurdag er det Gaspilot, Grogg og Silver Trail som entrar scena. Non stop variert kvalitetsmusikk frå kl. 21:30 kvar kveld - Heile helga!

October 20, 2023 9:00 PM
October 22, 2023 2:00 AM
https://www.google.com/maps/place/St%C3%B8dt+AS/@62.1969832,6.1244527,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4616e5f659130b8b:0x90bb4606677740c2!8m2!3d62.1969807!4d6.1266414
Europe/Oslo
Endelig er det klart for ei ny Musikalsk Oase på Stødt. Dei gjentek suksessen frå i fjor og presenterer 6 lokale band til det dei har kalla 'Musikalsk Oase - Heile helga'. Fredag kjem Broad Line, Sunnmøre Baarelag og Listen To The Band. Laurdag er det Gaspilot, Grogg og Silver Trail som entrar scena. Non stop variert kvalitetsmusikk frå kl. 21:30 kvar kveld - Heile helga!
20/10/2023
Europe/Oslo
21:00
0:00
 mins

Silver Trail //Tredet

Meir informasjon kjem snart. Gratis inngong etter kl 2400. 20-års aldersgrense.

October 20, 2023 9:00 PM
October 21, 2023 12:00 AM
https://www.google.com/maps/place/The+Tree/@62.1449978,6.06508,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e5beb4aa906b:0xef831f64c1405e80!8m2!3d62.1449953!4d6.0676549!16s%2Fg%2F11s0rcdn57?entry=ttu
Europe/Oslo
Meir informasjon kjem snart. Gratis inngong etter kl 2400. 20-års aldersgrense.
21/10/2023
Europe/Oslo
14:00
16:00
 mins

Jazzcafe-Sula Swing //Tredet

Bandet har base på Sula og spelar melodiøs swingjazz. Billett kan kjøpast i døra. Kr 100,- for medlem/kr 150,- for ikkje medlem.

October 21, 2023 2:00 PM
October 21, 2023 4:00 PM
https://www.google.no/maps/place/Tredet/@62.1449953,6.06508,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e5beb4aa906b:0xef831f64c1405e80!8m2!3d62.1449953!4d6.0676549!16s%2Fg%2F11s0rcdn57?entry=ttu
Europe/Oslo
Bandet har base på Sula og spelar melodiøs swingjazz. Billett kan kjøpast i døra. Kr 100,- for medlem/kr 150,- for ikkje medlem.
21/10/2023
Europe/Oslo
18:00
22:00
 mins

Øyralangs //Årneset

Bli med på ei magisk lysvandring frå badeplassen på Årneset og langs elvadalen til sentrum. Det blir ein fantastisk tur i naturen og mørket, der store og små kan glede seg med flotte kunst, lysinstallasjonar, kulturelle innslag og diverse aktivitetar.

October 21, 2023 6:00 PM
October 22, 2023 10:00 PM
https://www.google.com/maps/place/Aarneset+swimming+area/@62.1446607,6.0957853,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e4d960a15169:0xb6e4f0280aa30406!8m2!3d62.1446607!4d6.0983602!16s%2Fg%2F11g72g5fvr?entry=ttu
Europe/Oslo
Bli med på ei magisk lysvandring frå badeplassen på Årneset og langs elvadalen til sentrum. Det blir ein fantastisk tur i naturen og mørket, der store og små kan glede seg med flotte kunst, lysinstallasjonar, kulturelle innslag og diverse aktivitetar.
21/10/2023
Europe/Oslo
21:00
1:00
 mins

Tapas+Dans //Samhald i Barstadvik

Stor tapasbuffet kl 2100, Lizz spelar kl 2300-0100 BIndande påmelding til Marita tlf. 478 14675, betaling på Vipps 819131

October 21, 2023 9:00 PM
October 22, 2023 1:00 AM
https://www.google.no/maps/place/Samhald+-+Barstadvik+Forsamlingshus/@62.3589222,6.2615151,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616c3e68752490f:0x8601aacbd5cb7fac!8m2!3d62.3589223!4d6.266386!16s%2Fg%2F11sn0326sk?entry=ttu
Europe/Oslo
Stor tapasbuffet kl 2100, Lizz spelar kl 2300-0100 BIndande påmelding til Marita tlf. 478 14675, betaling på Vipps 819131
21/10/2023
Europe/Oslo
21:00
 mins

Jubileumskonsert: Cinnamon City //Studenthuset Rokken

Studentersamfunnet fyller 45 år. Dette må feirast! Cinnamon City er lyden av feststemning, dansegolvmagi og hittar som får deg til å syngja med til du blir hås! Opplev dei på Studenthuset Rokken laurdag 21. oktober! Sidan 2014 har Cinnamon City levert dei aller beste låtane frå 90-talet og fram til i dag, innan sjangrane hiphop, pop og R'n'B. Bandet har tidlegare innteke scena med utselde hus og har vorte kjent for å skapa eit heidundrande show. https://tikkio.com/…/41759-jubileumskonsert-m-cinnamon-city… Medlem: kr 150,- Ikkje-medlemmer: kr 200,- Dørene opnar kl 2100 Konsertstart: kl 2300

October 21, 2023 9:00 PM
https://www.google.com/maps/place/Rokken/@62.144559,6.0695702,381m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e4c709d77227:0xc4b9c035d8d351c5!8m2!3d62.1445565!4d6.0721451!16s%2Fg%2F123977qc?entry=ttu
Europe/Oslo
Studentersamfunnet fyller 45 år. Dette må feirast! Cinnamon City er lyden av feststemning, dansegolvmagi og hittar som får deg til å syngja med til du blir hås! Opplev dei på Studenthuset Rokken laurdag 21. oktober! Sidan 2014 har Cinnamon City levert dei aller beste låtane frå 90-talet og fram til i dag, innan sjangrane hiphop, pop og R'n'B. Bandet har tidlegare innteke scena med utselde hus og har vorte kjent for å skapa eit heidundrande show. https://tikkio.com/…/41759-jubileumskonsert-m-cinnamon-city… Medlem: kr 150,- Ikkje-medlemmer: kr 200,- Dørene opnar kl 2100 Konsertstart: kl 2300
23/10/2023
Europe/Oslo
19:00
23:55
 mins

Sigrid //Studenthuset Rokken

Det er fire år sidan førre Norgesturne, men no skal superstjerna frå Ålesund endeleg tilbake på vegen her heime. Det finst ingen tvil om at dette kjem til å bli eit høgenergisk og minneverdig show ein absolutt burde få med seg. Dørene opnar kl 1900 Konsertstart kl 21.00 18 års aldersgrense

October 23, 2023 7:00 PM
October 23, 2023 11:55 PM
https://www.google.com/maps/place/Rokken/@62.144559,6.0695702,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e4c709d77227:0xc4b9c035d8d351c5!8m2!3d62.1445565!4d6.0721451!16s%2Fg%2F123977qc?entry=ttu
Europe/Oslo
Det er fire år sidan førre Norgesturne, men no skal superstjerna frå Ålesund endeleg tilbake på vegen her heime. Det finst ingen tvil om at dette kjem til å bli eit høgenergisk og minneverdig show ein absolutt burde få med seg. Dørene opnar kl 1900 Konsertstart kl 21.00 18 års aldersgrense
26/10/2023
Europe/Oslo
20:00
23:55
 mins

Fieh //Studenthuset Rokken

Fieh, den norske "future soul"-flaggbæraren, er attende med det tredje studioalbumet sitt og imponerer på ny med fengjande komposisjonar og tekster. Albumet tek føre seg tema som kjærleik, livet som musikar, sorg og ambisjonar. Frontfigur Sofie Tollefsbøl skildrar det heile med den rå og allsidige stemmeprakta si. Bak "groovy komp" og "catchy beats" ligg ei lyrisk djupne og tidvis melankolsk tematikk som gjer dette til ei autentisk hending. 18-års aldersgrense.

October 26, 2023 8:00 PM
October 26, 2023 11:55 PM
https://www.google.com/maps/place/Rokken/@62.144559,6.0695702,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e4c709d77227:0xc4b9c035d8d351c5!8m2!3d62.1445565!4d6.0721451!16s%2Fg%2F123977qc?entry=ttu
Europe/Oslo
Fieh, den norske "future soul"-flaggbæraren, er attende med det tredje studioalbumet sitt og imponerer på ny med fengjande komposisjonar og tekster. Albumet tek føre seg tema som kjærleik, livet som musikar, sorg og ambisjonar. Frontfigur Sofie Tollefsbøl skildrar det heile med den rå og allsidige stemmeprakta si. Bak "groovy komp" og "catchy beats" ligg ei lyrisk djupne og tidvis melankolsk tematikk som gjer dette til ei autentisk hending. 18-års aldersgrense.
27/10/2023
Europe/Oslo
20:00
21:45
 mins

Melankomiker //Ørsta kulturhus

André Ulveseter entrar scena med sitt tredje heilaftens standupshow «Melankomiker». Den energiske komikaren, opprinneleg frå Bergen, mista all glede og livskvalitet då kjærasten gjennom 10 år brått vart drepen i trafikken sommaren 2022. Men med eit skråblikk på det aller meste kan ein også finne humor i det mørkaste av det mørke.

October 27, 2023 8:00 PM
October 27, 2023 9:45 PM
https://www.google.com/maps/place/%C3%98rsta+kulturhus/@62.1976495,6.1266626,383m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e5b5f818ddd3:0x66a146becf86d499!8m2!3d62.1976495!4d6.1292375!16s%2Fg%2F1tycv6q5
Europe/Oslo
André Ulveseter entrar scena med sitt tredje heilaftens standupshow «Melankomiker». Den energiske komikaren, opprinneleg frå Bergen, mista all glede og livskvalitet då kjærasten gjennom 10 år brått vart drepen i trafikken sommaren 2022. Men med eit skråblikk på det aller meste kan ein også finne humor i det mørkaste av det mørke.
27/10/2023
Europe/Oslo
20:00
2:00
 mins

Coctailbar og Nordic Hits //TIK Café & Restaurant

Denne fredagen dykkar vi ned i hits frå dei nordiske landa. Kva hadde vel musikkverda vore utan Sverige, Norge og Danmark? Gratis inngong. ID 20 år.

October 27, 2023 8:00 PM
October 28, 2023 2:00 AM
https://www.google.com/maps/place/Tik+Caf%C3%A9+%26+Restaurant/@62.2001402,6.1241344,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e51395ec7685:0x62d45b5ab368e731!8m2!3d62.2001377!4d6.1267093!16s%2Fg%2F11tdgn3t0r?entry=ttu
Europe/Oslo
Denne fredagen dykkar vi ned i hits frå dei nordiske landa. Kva hadde vel musikkverda vore utan Sverige, Norge og Danmark? Gratis inngong. ID 20 år.
27/10/2023
Europe/Oslo
20:00
 mins

Den store haustquisen //Sagafjord Hotel

Sæbømeisterskapen i quiz er tilbake! I tillegg til meisterskap på nyåret, må vi sjølvsagt ha ein feit haustquiz. Og vi satsar på stinn brakke og elektrisk atmosfære på hotellet denne kvelden! Reglane er som tidlegare - 5 på kvart lag. Dersom ein er fleire gjev det litt minuspoeng, men kan lønne seg til slutt. Vi møtast i lokalet ved baren, og alle er hjarteleg velkomne. Aldersgrense 18 år.

October 27, 2023 8:00 PM
https://www.google.com/maps/place/Saga+Fjord+Hotel/@62.2069469,6.4754807,380m/data=!3m2!1e3!4b1!4m9!3m8!1s0x4616eb5f6ba4b285:0xe5c5ac626b126389!5m2!4m1!1i2!8m2!3d62.2069444!4d6.4780556!16s%2Fg%2F12hly4hrv?entry=ttu
Europe/Oslo
Sæbømeisterskapen i quiz er tilbake! I tillegg til meisterskap på nyåret, må vi sjølvsagt ha ein feit haustquiz. Og vi satsar på stinn brakke og elektrisk atmosfære på hotellet denne kvelden! Reglane er som tidlegare - 5 på kvart lag. Dersom ein er fleire gjev det litt minuspoeng, men kan lønne seg til slutt. Vi møtast i lokalet ved baren, og alle er hjarteleg velkomne. Aldersgrense 18 år.
27/10/2023
Europe/Oslo
21:00
2:00
 mins

Hallvard Dyrnes- "Første Show" //Stødt Kaffibar & Scene

“Første Show” er det første solo standup-showet til Hallvard Dyrnes. Han debuterte som standup-komikar i 2016. Året etter vann han “Årets nykommer” under Humorfest i Bergen. Etter det har han reist landet rundt og underhalde på fleire av dei største scenene i landet. Latter, Ricks, Lille Ole Bull, Det Andre Teatret, Olavshallen (også den lille scenen), Josefines Vertshus og Nieu for å nemne nokon av stadane. Han har vore å sjå på TV i Latter Live og Hvite Gutter.

October 27, 2023 9:00 PM
October 28, 2023 2:00 AM
https://www.google.com/maps/place/St%C3%B8dt+AS/@62.1969832,6.1240665,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e5f659130b8b:0x90bb4606677740c2!8m2!3d62.1969807!4d6.1266414!16s%2Fg%2F11q56p1mtg?entry=ttu
Europe/Oslo
“Første Show” er det første solo standup-showet til Hallvard Dyrnes. Han debuterte som standup-komikar i 2016. Året etter vann han “Årets nykommer” under Humorfest i Bergen. Etter det har han reist landet rundt og underhalde på fleire av dei største scenene i landet. Latter, Ricks, Lille Ole Bull, Det Andre Teatret, Olavshallen (også den lille scenen), Josefines Vertshus og Nieu for å nemne nokon av stadane. Han har vore å sjå på TV i Latter Live og Hvite Gutter.
28/10/2023
Europe/Oslo
14:00
15:15
 mins

Jubileumskonsert med Generasjonskorpset //Hjørundfjord kyrkje

Generasjonskorpset fyller 80-år! Dette blir markert med konsert i Hjørundfjord kyrkje. Musikken blir plukka frå repertoaret frå starten og fram til no. Dirigent Kim Dyrkorn Egge, konfransier Knut HUstad. Inngong kr 100,-/barn under 16 år gratis.

October 28, 2023 2:00 PM
October 28, 2023 3:15 PM
https://www.google.no/maps/place/Hj%C3%B8rundfjord+kyrkje/@62.2094446,6.470607,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616eb82da9e069f:0x438e0a8ee25df98d!8m2!3d62.2094446!4d6.4731819!16s%2Fm%2F0wjg361?entry=ttu
Europe/Oslo
Generasjonskorpset fyller 80-år! Dette blir markert med konsert i Hjørundfjord kyrkje. Musikken blir plukka frå repertoaret frå starten og fram til no. Dirigent Kim Dyrkorn Egge, konfransier Knut HUstad. Inngong kr 100,-/barn under 16 år gratis.
28/10/2023
Europe/Oslo
16:00
 mins

Jubileumsfest- Mork Musikkorps //Mork Grendahus

Mork musikkkorps har invitert med seg både Morkakoret og Mork yngstes som gjester. Det blir åresal, og servering av smørbrød og kaker. Bli med og feir Mork musikkorps sitt jubileum!

October 28, 2023 4:00 PM
https://www.google.com/maps/place/Mork+Skule/@62.1689033,6.0226341,17z/data=!4m6!3m5!1s0x4616e37b16e7afd9:0xe75a34bee3add844!8m2!3d62.1689008!4d6.025209!16s%2Fg%2F1v4prkpx?entry=ttu
Europe/Oslo
Mork musikkkorps har invitert med seg både Morkakoret og Mork yngstes som gjester. Det blir åresal, og servering av smørbrød og kaker. Bli med og feir Mork musikkorps sitt jubileum!
28/10/2023
Europe/Oslo
20:00
 mins

Halloween //TIK Café & Restaurant

Gjer deg klar til ei natt full av grøss og Halloweeen-stemning. DJ Hamy skal levere hårreisende rytmer, så nytt høve til å sikre deg plass til den mest skremande hendinga denne hausten her på TIK.

October 28, 2023 8:00 PM
https://www.google.com/maps/place/Tik+Caf%C3%A9+%26+Restaurant/@62.2001402,6.1241344,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e51395ec7685:0x62d45b5ab368e731!8m2!3d62.2001377!4d6.1267093!16s%2Fg%2F11tdgn3t0r?entry=ttu
Europe/Oslo
Gjer deg klar til ei natt full av grøss og Halloweeen-stemning. DJ Hamy skal levere hårreisende rytmer, så nytt høve til å sikre deg plass til den mest skremande hendinga denne hausten her på TIK.
28/10/2023
Europe/Oslo
23:00
2:00
 mins

Halloween Party //Tredet

Gjer deg klar for ein skremande halloween-fest! Det blir kostymekonkurranse og dansefest. Børst støvet av kosteskafta og gjer deg klart til å "bukte deg" til nokre pirrande låtar. Det blir halloween-meny, skummel dansemusikk med DJ South Violence og Robert Løkketangen på gitar. Billett kr 100,- Kr 50,- for studentar.

October 28, 2023 11:00 PM
October 29, 2023 2:00 AM
https://www.google.com/maps/place/The+Tree/@62.1449978,6.06508,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e5beb4aa906b:0xef831f64c1405e80!8m2!3d62.1449953!4d6.0676549!16s%2Fg%2F11s0rcdn57?entry=ttu
Europe/Oslo
Gjer deg klar for ein skremande halloween-fest! Det blir kostymekonkurranse og dansefest. Børst støvet av kosteskafta og gjer deg klart til å "bukte deg" til nokre pirrande låtar. Det blir halloween-meny, skummel dansemusikk med DJ South Violence og Robert Løkketangen på gitar. Billett kr 100,- Kr 50,- for studentar.
31/10/2023
Europe/Oslo
19:00
21:00
 mins

Halloween Quis //Tredet

Velkommen til mystisk halloween quis med Martin Sørvold. Temaet blir Halloween. Det blir premiering for 1. plass og beste kostyme. Quis både på engelsk og norsk. Det blir spørsmål både om halloweentradisjonar, skumle filmar, kjende monster med meir. Bordreservasjon via nettstad og facebookside.

October 31, 2023 7:00 PM
October 31, 2023 9:00 PM
https://www.google.com/maps/place/The+Tree/@62.1449978,6.06508,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e5beb4aa906b:0xef831f64c1405e80!8m2!3d62.1449953!4d6.0676549!16s%2Fg%2F11s0rcdn57?entry=ttu
Europe/Oslo
Velkommen til mystisk halloween quis med Martin Sørvold. Temaet blir Halloween. Det blir premiering for 1. plass og beste kostyme. Quis både på engelsk og norsk. Det blir spørsmål både om halloweentradisjonar, skumle filmar, kjende monster med meir. Bordreservasjon via nettstad og facebookside.
3/11/2023
Europe/Oslo
17:00
2:00
 mins

Danseweekend- PK og Dansefolket / Haavik og Dimmen DUO //Havila Hotel Ivar Aasen

Bli med på ei skikkeleg dansehelg i Ørsta ! Fredag spelar duoen Guro Håvik & Kjell Arne Dimmen opp til dans. Duoen pelar også på laurdagen før det kjende dansebandet PK & DanseFolket tek over scena. Dette blir ei fantastisk helg!

November 3, 2023 5:00 PM
November 5, 2023 2:00 AM
https://www.google.com/maps/place/Havila+Hotel+Ivar+Aasen/@62.1984161,6.1263123,17z/data=!3m1!4b1!4m9!3m8!1s0x4616e5e7f5ba3515:0xb06f19de651362b4!5m2!4m1!1i2!8m2!3d62.1984136!4d6.1288872!16s%2Fg%2F1trppc9h?entry=ttu
Europe/Oslo
Bli med på ei skikkeleg dansehelg i Ørsta ! Fredag spelar duoen Guro Håvik & Kjell Arne Dimmen opp til dans. Duoen pelar også på laurdagen før det kjende dansebandet PK & DanseFolket tek over scena. Dette blir ei fantastisk helg!
3/11/2023
Europe/Oslo
20:00
23:55
 mins

Julie Bergan //Studenthuset Rokken

Julie Bergan har for lengst sett fotavtrykk som ein av Norges fremste liveartistar med dei rå og altoppslukande opptredenane sine. Den 3. november soppar ho innom Volda på turneen sin!

November 3, 2023 8:00 PM
November 3, 2023 11:55 PM
https://www.google.no/maps/place/Studenthuset+Rokken/@62.144559,6.0695648,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e4c709d77227:0xc4b9c035d8d351c5!8m2!3d62.1445565!4d6.0721451!16s%2Fg%2F123977qc
Europe/Oslo
Julie Bergan har for lengst sett fotavtrykk som ein av Norges fremste liveartistar med dei rå og altoppslukande opptredenane sine. Den 3. november soppar ho innom Volda på turneen sin!
3/11/2023
Europe/Oslo
20:00
2:00
 mins

Coctailbar og Hæla i Taket //TIK Café & Restaurant

Det er fredag og på TIK blir det hæla i taket og full partymusikk heile kvelden! Gratis inngong. ID 20 år.

November 3, 2023 8:00 PM
November 4, 2023 2:00 AM
https://www.google.com/maps/place/Tik+Caf%C3%A9+%26+Restaurant/@62.2001402,6.1241344,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e51395ec7685:0x62d45b5ab368e731!8m2!3d62.2001377!4d6.1267093!16s%2Fg%2F11tdgn3t0r?entry=ttu
Europe/Oslo
Det er fredag og på TIK blir det hæla i taket og full partymusikk heile kvelden! Gratis inngong. ID 20 år.
4/11/2023
Europe/Oslo
11:00
15:00
 mins

Dalsfjordmarknad 2023 //Fyrlykta kulturhus, Dravlaus

Det blir mange utstillarar som sel flotte julegåver du kan sikre deg.

November 4, 2023 11:00 AM
November 4, 2023 3:00 PM
https://www.google.no/maps/place/Dalsfjordvegen+603,+6133+Lauvstad/@62.1130507,5.9362972,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616fd21ebe29567:0xdb883c4bad3b708e!8m2!3d62.1130482!4d5.9384912!16s%2Fg%2F11j4sznd6r
Europe/Oslo
Det blir mange utstillarar som sel flotte julegåver du kan sikre deg.
4/11/2023
Europe/Oslo
12:00
12:40
 mins

12-konsert-Volda kulturskule //Volda kyrkje

Inngongsbillett kr 100,-/barn under 16 år-gratis.

November 4, 2023 12:00 PM
November 4, 2023 12:40 PM
https://www.google.com/maps/place/Volda+church/@62.1456795,6.067359,381m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e4b89385ca55:0x1d6c6b6ef2fa5c42!8m2!3d62.1456795!4d6.067359!16s%2Fm%2F0wy6ckn?entry=ttu
Europe/Oslo
Inngongsbillett kr 100,-/barn under 16 år-gratis.
5/11/2023
Europe/Oslo
18:00
19:30
 mins

Allhelgenskonsert med Volda Blandakor //Volda kyrkje

Volda Blandakor inviterer til ei fredfull stund til minne om våre kjære.

November 5, 2023 6:00 PM
November 5, 2023 7:30 PM
https://www.google.no/maps/place/Volda+kyrkje/@62.1456795,6.0647841,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e4b89385ca55:0x1d6c6b6ef2fa5c42!8m2!3d62.1456795!4d6.067359!16s%2Fm%2F0wy6ckn?entry=ttu
Europe/Oslo
Volda Blandakor inviterer til ei fredfull stund til minne om våre kjære.
8/11/2023
Europe/Oslo
19:00
20:45
 mins

Sult, Knut Hamsun //Ørsta kulturhus

Om motgang, og korleis overvinna han. Sult av Knut Hamsun vart gitt ut for 130 år sidan. Historia er framleis full av sprengkraft, og held fram å påverka lesarar og forfattarar med sine gripande skildringar av menneskesinnet. Sult er ei forteljing om liding, men óg om håp og å slåst for det ein trur på.

November 8, 2023 7:00 PM
November 8, 2023 8:45 PM
https://www.google.com/maps/place/%C3%98rsta+kulturhus/@62.1976495,6.1266626,383m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e5b5f818ddd3:0x66a146becf86d499!8m2!3d62.1976495!4d6.1292375!16s%2Fg%2F1tycv6q5
Europe/Oslo
Om motgang, og korleis overvinna han. Sult av Knut Hamsun vart gitt ut for 130 år sidan. Historia er framleis full av sprengkraft, og held fram å påverka lesarar og forfattarar med sine gripande skildringar av menneskesinnet. Sult er ei forteljing om liding, men óg om håp og å slåst for det ein trur på.
10/11/2023
Europe/Oslo
9:00
 mins

Michelle Ullestad //Studenthuset Rokken

Michelle Ullestad har vore på radaren det siste året som ein spennande nykommar i det norskspråklege popuniverset. Ho debuterte i 2019 med den vakre, personlege og upolerte låten “Åpen Igjen” som var første singel frå debuten hennar. I sommar spelte ho den første festivalsommaren sin, og var innom større festivalar som Bergenfest og Øyafestivalen, og mindre festivalar som Morellfestivalen, og Fresfestivalen. No kjem ho til Rokken.

November 10, 2023 9:00 AM
https://www.google.com/maps/place/Rokken/@62.144559,6.0695702,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e4c709d77227:0xc4b9c035d8d351c5!8m2!3d62.1445565!4d6.0721451!16s%2Fg%2F123977qc?entry=ttu
Europe/Oslo
Michelle Ullestad har vore på radaren det siste året som ein spennande nykommar i det norskspråklege popuniverset. Ho debuterte i 2019 med den vakre, personlege og upolerte låten “Åpen Igjen” som var første singel frå debuten hennar. I sommar spelte ho den første festivalsommaren sin, og var innom større festivalar som Bergenfest og Øyafestivalen, og mindre festivalar som Morellfestivalen, og Fresfestivalen. No kjem ho til Rokken.
10/11/2023
Europe/Oslo
17:00
15:00
 mins

Lysfest //Haftor Hovdens Plass, Ørsta

Handelsstanden markerer starten på førjulstida med tenning av julegrana, det blir standar, salsboder og aktivitetar i heile sentrum. Lysfesten blir opna frå scena ved Kunsthuset fredag den 10/9 kl 1700. Det blir god familieunderholdning med song/musikk.

November 10, 2023 5:00 PM
November 11, 2023 3:00 PM
https://www.google.no/maps/place/Kunsthuset/@62.2001866,6.1227872,18z/data=!4m5!3m4!1s0x4616e533ce37eda3:0x3301972f1c973568!8m2!3d62.2002575!4d6.1243287
Europe/Oslo
Handelsstanden markerer starten på førjulstida med tenning av julegrana, det blir standar, salsboder og aktivitetar i heile sentrum. Lysfesten blir opna frå scena ved Kunsthuset fredag den 10/9 kl 1700. Det blir god familieunderholdning med song/musikk.
10/11/2023
Europe/Oslo
20:00
2:00
 mins

Coctailbar og Hits from the Movies //TIK Café & Restaurant

Film+Musikk=😍Gratis inngong. ID 20 år.

November 10, 2023 8:00 PM
November 11, 2023 2:00 AM
https://www.google.com/maps/place/Tik+Caf%C3%A9+%26+Restaurant/@62.2001402,6.1241344,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e51395ec7685:0x62d45b5ab368e731!8m2!3d62.2001377!4d6.1267093!16s%2Fg%2F11tdgn3t0r?entry=ttu
Europe/Oslo
Film+Musikk=😍Gratis inngong. ID 20 år.
10/11/2023
Europe/Oslo
20:00
 mins

Folkemusikkpub med Vagard og Ragna + gjestar //Sæbø DS Ekspedisjon

Siste nytt på Sæbø DS-ekspedisjon er folkemusikkpub! Hovudartistar er Ragna Valde Sletten (fele) og Vegard Hansen (trekkspel). Duoen spelar musikk frå sine tradisjonspområde, samt nykomponert musikk tufta på desse. Musikken er i all hovudsak dansemusikk, men med friske arrangement og til dels teknisk krevjande låtval skal det også vere interessant for eit lyttande publikum. Konserten vert bunden saman med historier knytt til slåttane og tradisjonsberarar som har påverka utøvinga fram til i dag. I tillegg blir andre folkemusikarar frå distriktet inviterte til å delta på jam og samspel etter konserten! Dette har potensiale til å ta fullstendig av!

November 10, 2023 8:00 PM
https://www.google.com/maps/place/S%C3%A6b%C3%B8+D.+S.+Ekspedisjon/@62.2101154,6.4736271,380m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x4616eb5e604d1fed:0x3d8894e3901ecc6e!8m2!3d62.2101129!4d6.476202!16s%2Fg%2F11t831_9ld?entry=ttu
Europe/Oslo
Siste nytt på Sæbø DS-ekspedisjon er folkemusikkpub! Hovudartistar er Ragna Valde Sletten (fele) og Vegard Hansen (trekkspel). Duoen spelar musikk frå sine tradisjonspområde, samt nykomponert musikk tufta på desse. Musikken er i all hovudsak dansemusikk, men med friske arrangement og til dels teknisk krevjande låtval skal det også vere interessant for eit lyttande publikum. Konserten vert bunden saman med historier knytt til slåttane og tradisjonsberarar som har påverka utøvinga fram til i dag. I tillegg blir andre folkemusikarar frå distriktet inviterte til å delta på jam og samspel etter konserten! Dette har potensiale til å ta fullstendig av!
10/11/2023
Europe/Oslo
21:30
 mins

Bask //Stødt Kaffibar & Scene

BASK er eit ungt lokalt rockeband med røter i gammal Norsk rock og endå eldre Engelsk rock. Snart kjem dei til Stødt for å spele sin eigen Norske Rock på Engelsk! Dei er fulle i energi og lever for å lage show! Konsertstart: kl 2130 Pris: kr 150,- Billett: TIKKIO eller i døra(VIPPS & Kort) Aldersgrense: 18+

November 10, 2023 9:30 PM
https://www.google.com/maps/place/St%C3%B8dt+AS/@62.1969832,6.1240665,380m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e5f659130b8b:0x90bb4606677740c2!8m2!3d62.1969807!4d6.1266414!16s%2Fg%2F11q56p1mtg?entry=ttu
Europe/Oslo
BASK er eit ungt lokalt rockeband med røter i gammal Norsk rock og endå eldre Engelsk rock. Snart kjem dei til Stødt for å spele sin eigen Norske Rock på Engelsk! Dei er fulle i energi og lever for å lage show! Konsertstart: kl 2130 Pris: kr 150,- Billett: TIKKIO eller i døra(VIPPS & Kort) Aldersgrense: 18+
11/11/2023
Europe/Oslo
21:00
23:55
 mins

Hellbillies //Studenthuset Rokken

Etter over 30 år på vegen har Hellbillies ein urokkeleg status som eit av det aller beste livebanda i landet, og laurdag 11. november er endelig det duka for eit herleg gjensyn på Studenthuset Rokken.

November 11, 2023 9:00 PM
November 11, 2023 11:55 PM
https://www.google.com/maps/place/Rokken/@62.144559,6.0695702,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e4c709d77227:0xc4b9c035d8d351c5!8m2!3d62.1445565!4d6.0721451!16s%2Fg%2F123977qc?entry=ttu
Europe/Oslo
Etter over 30 år på vegen har Hellbillies ein urokkeleg status som eit av det aller beste livebanda i landet, og laurdag 11. november er endelig det duka for eit herleg gjensyn på Studenthuset Rokken.
11/11/2023
Europe/Oslo
21:30
 mins

Faculty of Funk //Stødt Kaffibar & Scene

Sunnmørsbandet Faculty of Funk dreg dei heitaste låtane når dei byd inn til fest. Bandet har full blåserekke, ein tight komp og solid vokal. Dei lovar heftige rytmer og solid trøkk frå fyrste til siste låt. Faculty of Funk spelar hovudsakleg soul- og groovebasert musikk frå 60- og 70-talet, men har også med nokre hits frå nyare tider.

November 11, 2023 9:30 PM
https://www.google.com/maps/place/St%C3%B8dt+AS/@62.1969832,6.1240665,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e5f659130b8b:0x90bb4606677740c2!8m2!3d62.1969807!4d6.1266414!16s%2Fg%2F11q56p1mtg?entry=ttu
Europe/Oslo
Sunnmørsbandet Faculty of Funk dreg dei heitaste låtane når dei byd inn til fest. Bandet har full blåserekke, ein tight komp og solid vokal. Dei lovar heftige rytmer og solid trøkk frå fyrste til siste låt. Faculty of Funk spelar hovudsakleg soul- og groovebasert musikk frå 60- og 70-talet, men har også med nokre hits frå nyare tider.
11/11/2023
Europe/Oslo
23:00
 mins

Julemesse //Folkestad Kulturhus

Folkestad helselag, FIL og grendalaget skal ha julemesse på Folkestad 11. Novembe. Meir informasjon kjem.

November 11, 2023 11:00 PM
https://www.google.no/maps/search/folkestad+skule/@62.1556812,5.9881266,12z/data=!3m1!4b1?entry=ttu
Europe/Oslo
Folkestad helselag, FIL og grendalaget skal ha julemesse på Folkestad 11. Novembe. Meir informasjon kjem.
15/11/2023
Europe/Oslo
19:00
20:45
 mins

Vamp //Ørsta kulturhus

I godt og vel tre tiår har de levert hundrevis av songar om det å vere menneske. Om kjærleik og sorg, mytar og skrømt, ærlegdom og svik, døden og livet. Og havet. Vamp tilhøyrer eliten av norsk musikkliv. Dei har utvikla eit spesielt uttrykk i møtet mellom musikk og lyrikk som har treft den norske folkesjela. Deira siste utgiving «Tiå det tar « fikk gjennomgåande strålande kritikkar og høge terningkast frå meldarane, og nokon meinte til og med at dette er Vamps beste utgiving så langt.

November 15, 2023 7:00 PM
November 15, 2023 8:45 PM
https://www.google.com/maps/place/%C3%98rsta+kulturhus/@62.1976495,6.1266626,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e5b5f818ddd3:0x66a146becf86d499!8m2!3d62.1976495!4d6.1292375!16s%2Fg%2F1tycv6q5?entry=ttu
Europe/Oslo
I godt og vel tre tiår har de levert hundrevis av songar om det å vere menneske. Om kjærleik og sorg, mytar og skrømt, ærlegdom og svik, døden og livet. Og havet. Vamp tilhøyrer eliten av norsk musikkliv. Dei har utvikla eit spesielt uttrykk i møtet mellom musikk og lyrikk som har treft den norske folkesjela. Deira siste utgiving «Tiå det tar « fikk gjennomgåande strålande kritikkar og høge terningkast frå meldarane, og nokon meinte til og med at dette er Vamps beste utgiving så langt.
16/11/2023
Europe/Oslo
19:00
20:45
 mins

Adventskonsert med Volda Vg. skule //Volda kyrkje

Få med deg ei stemningsfull stund med elevar på musikklinja ved Volda VGS.

November 16, 2023 7:00 PM
November 16, 2023 8:45 PM
https://www.google.no/maps/place/Volda+kyrkje/@62.1456795,6.0647841,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e4b89385ca55:0x1d6c6b6ef2fa5c42!8m2!3d62.1456795!4d6.067359!16s%2Fm%2F0wy6ckn?entry=ttu
Europe/Oslo
Få med deg ei stemningsfull stund med elevar på musikklinja ved Volda VGS.
17/11/2023
Europe/Oslo
19:30
 mins

Konsert med "Ash & Thorns" //Fyrlykta Kulturhus, Dalsfjorden

"Ash & Thorns har gått fra å vere eit ubeskrivet blad i americana-miljøet til at flere og flere har fått opp augene for folk-duoen. Sidan debuten i 2018 har dei publisert tre album og fleire singler, delteke i The Voice og spelt konsertar over heile landet. På konserten kan du lene deg attende og nyte leikande gitarsoloar og harmoniar som smelter saman og kan minne om The Everly Brothers, Gillian Welch, Dave Rawlings og Simon and Garfunkel, men Ash & Thorns har sin eigen sound Meir informasjon kjem.

November 17, 2023 7:30 PM
https://www.google.com/maps/search/fyrlykta+kulturhus+dalsfjorden/@62.2102929,6.1126853,10z/data=!3m1!4b1?entry=ttu
Europe/Oslo
"Ash & Thorns har gått fra å vere eit ubeskrivet blad i americana-miljøet til at flere og flere har fått opp augene for folk-duoen. Sidan debuten i 2018 har dei publisert tre album og fleire singler, delteke i The Voice og spelt konsertar over heile landet. På konserten kan du lene deg attende og nyte leikande gitarsoloar og harmoniar som smelter saman og kan minne om The Everly Brothers, Gillian Welch, Dave Rawlings og Simon and Garfunkel, men Ash & Thorns har sin eigen sound Meir informasjon kjem.
17/11/2023
Europe/Oslo
21:00
2:00
 mins

Dobbeltgjenger "The Twins" Stødt Kaffibar & Scene

Det eklektiske og fengande alt-rock bandet Dobbeltgjenger si fjerde plate ‘The Twins’ handlar om kampene mennesker kjemper med seg sjølv. Konseptuelt kjem dette til uttrykk gjennom indre rivaliserende tvillingar. I låtskrivar Vegard Wikne sitt tilfelle, fungerer albumtittelen som ei oppsummering og bearbeiding av ei vanskelig tid i kjølvatnet av eit mentalt samanbrot.The Twins reflekterer den turbulente tida med opp og nedturer med energiske og maniske rockekast til mørke og ærlege synthdrevne sjølvutleveringar.

November 17, 2023 9:00 PM
November 18, 2023 2:00 AM
https://www.google.com/maps/place/St%C3%B8dt+AS/@62.1969832,6.1240665,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e5f659130b8b:0x90bb4606677740c2!8m2!3d62.1969807!4d6.1266414!16s%2Fg%2F11q56p1mtg?entry=ttu
Europe/Oslo
Det eklektiske og fengande alt-rock bandet Dobbeltgjenger si fjerde plate ‘The Twins’ handlar om kampene mennesker kjemper med seg sjølv. Konseptuelt kjem dette til uttrykk gjennom indre rivaliserende tvillingar. I låtskrivar Vegard Wikne sitt tilfelle, fungerer albumtittelen som ei oppsummering og bearbeiding av ei vanskelig tid i kjølvatnet av eit mentalt samanbrot.The Twins reflekterer den turbulente tida med opp og nedturer med energiske og maniske rockekast til mørke og ærlege synthdrevne sjølvutleveringar.
18/11/2023
Europe/Oslo
12:00
16:00
 mins

Grøn festival- om gjenbruk, reparasjon og gjenvinning //Uppheim

På festivalen blir det innlegg, standar, aktivitetar, kultur og sal av mat. Arrangementet er ope for alle.

November 18, 2023 12:00 PM
November 18, 2023 4:00 PM
https://www.google.com/maps/place/Volda+KFUK-KFUM+Uppheim/@62.1470385,6.0663859,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e4b8ae983fd3:0xd9e850a3fb96a559!8m2!3d62.1470385!4d6.0689608!16s%2Fg%2F11gh0lgnfx
Europe/Oslo
På festivalen blir det innlegg, standar, aktivitetar, kultur og sal av mat. Arrangementet er ope for alle.
18/11/2023
Europe/Oslo
21:00
 mins

Kjartan Lauritzen (ekstrakonsert) //Studenthuset Rokken

Heilt utan noko majorlabel i ryggen, bygde Kjartan Lauritzen frå Balestrand seg opp til å bli Noregs nye rap-superhelt med tidlege låtar som Havanna, Fredag og Nyte D. I 2021 vart han ein del av Warner Music, og ga ut debutalbumet Kjartanisme, noko som vekte stor begeistring blandt kritikarane og fansen. Etter 8 år i "gamet" legg han no ut på turne med gammalt og nytt materiell. Fyrste konserten vart utseld på halvannan time..Billettar i sal på: https://tikkio.com/…/41718-ekstra-kjartan-lauritzen-rokken Dørane opnar: kl 2100. Konsertstart: kl 2300. 18 års aldersgrense

November 18, 2023 9:00 PM
https://www.google.com/maps/place/Rokken/@62.144559,6.0695702,381m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e4c709d77227:0xc4b9c035d8d351c5!8m2!3d62.1445565!4d6.0721451!16s%2Fg%2F123977qc?entry=ttu
Europe/Oslo
Heilt utan noko majorlabel i ryggen, bygde Kjartan Lauritzen frå Balestrand seg opp til å bli Noregs nye rap-superhelt med tidlege låtar som Havanna, Fredag og Nyte D. I 2021 vart han ein del av Warner Music, og ga ut debutalbumet Kjartanisme, noko som vekte stor begeistring blandt kritikarane og fansen. Etter 8 år i "gamet" legg han no ut på turne med gammalt og nytt materiell. Fyrste konserten vart utseld på halvannan time..Billettar i sal på: https://tikkio.com/…/41718-ekstra-kjartan-lauritzen-rokken Dørane opnar: kl 2100. Konsertstart: kl 2300. 18 års aldersgrense
23/11/2023
Europe/Oslo
19:00
21:00
 mins

Sølvguttene syng jula inn //Volda kyrkje

November 23, 2023 7:00 PM
November 23, 2023 9:00 PM
https://www.google.com/maps/search/volda+kyrkje/@62.1460382,6.0655631,383m/data=!3m2!1e3!4b1
Europe/Oslo
24/11/2023
Europe/Oslo
19:00
20:15
 mins

Ørjan Burøe- SOLO //Ørsta kulturhus og kino

I «SOLO» møter publikum ein skamlaus og ærleg Ørjan. Han byd på ei forestilling heilt utan filter – uredd og bunnsolid om seg sjølv, samlivet, og det å brått stå åleine. Ørjan er Norges einaste komikar som gjev latter-garanti! Dersom det fyrste latterbrølet ikkje kjem innan ett minutt, opptrer han gratis!

November 24, 2023 7:00 PM
November 24, 2023 8:15 PM
https://www.google.no/maps/place/%C3%98rsta+Kulturhus+og+kino/@62.197652,6.1266572,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e5b5f818ddd3:0x66a146becf86d499!8m2!3d62.1976495!4d6.1292375!16s%2Fg%2F1tycv6q5
Europe/Oslo
I «SOLO» møter publikum ein skamlaus og ærleg Ørjan. Han byd på ei forestilling heilt utan filter – uredd og bunnsolid om seg sjølv, samlivet, og det å brått stå åleine. Ørjan er Norges einaste komikar som gjev latter-garanti! Dersom det fyrste latterbrølet ikkje kjem innan ett minutt, opptrer han gratis!
24/11/2023
Europe/Oslo
19:30
 mins

En Annerledes Julekonsert //Volda kyrkje

Mange av dei mest kjende julesongane våre har vorte til på ein heilt spesiell måte. Under denne konserten, vil du få høyre både dei velkjende orda og tonane og du får også bli kjend med historiene bak. Den velkende fjernsynsmannen Oddgeir Bruaset har samla historiene og vil fortelle desse. Songane blir framført av sunnmørsjenta Beate Blindheim Kvalsvik med utdanning innan musikk, teater og musikklærar og Chris Lund som mellom anna var solist i The Voice i fjor.

November 24, 2023 7:30 PM
https://www.google.com/maps/place/Volda+church/@62.145682,6.0647841,381m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e4b89385ca55:0x1d6c6b6ef2fa5c42!8m2!3d62.1456795!4d6.067359!16s%2Fm%2F0wy6ckn?entry=ttu
Europe/Oslo
Mange av dei mest kjende julesongane våre har vorte til på ein heilt spesiell måte. Under denne konserten, vil du få høyre både dei velkjende orda og tonane og du får også bli kjend med historiene bak. Den velkende fjernsynsmannen Oddgeir Bruaset har samla historiene og vil fortelle desse. Songane blir framført av sunnmørsjenta Beate Blindheim Kvalsvik med utdanning innan musikk, teater og musikklærar og Chris Lund som mellom anna var solist i The Voice i fjor.
24/11/2023
Europe/Oslo
21:00
 mins

Whammyboy //Studenthuset Rokken

Whammyboy slipper EPen «Space Pop Vol 1» den 22. september, og fredag den 24. november spelar han på Rokken! Å oppleve Whammyboy live er ei oppleving vi unner ALLE. Den psykedeliske samansmeltninga av synthbasert EDM og sjuke musikalske ferdigheiter på gitaren, skaper ei kanonstemning.

November 24, 2023 9:00 PM
https://www.google.com/maps/place/Rokken/@62.144559,6.0695702,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e4c709d77227:0xc4b9c035d8d351c5!8m2!3d62.1445565!4d6.0721451!16s%2Fg%2F123977qc?entry=ttu
Europe/Oslo
Whammyboy slipper EPen «Space Pop Vol 1» den 22. september, og fredag den 24. november spelar han på Rokken! Å oppleve Whammyboy live er ei oppleving vi unner ALLE. Den psykedeliske samansmeltninga av synthbasert EDM og sjuke musikalske ferdigheiter på gitaren, skaper ei kanonstemning.
25/11/2023
Europe/Oslo
20:00
2:00
 mins

Quisshow med Drillo og Scheie+ DJ Joa //Havila Hotel Ivar Aasen

Bli med på ein magisk og uforgløymeleg kveld med Drillo og Scheie. Det blir fotballprat og quis etterfulgt av partystemning med DJ Joa.

November 25, 2023 8:00 PM
November 26, 2023 2:00 AM
https://www.google.com/maps/place/Havila+Hotel+Ivar+Aasen/@62.1984161,6.1263123,17z/data=!3m1!4b1!4m9!3m8!1s0x4616e5e7f5ba3515:0xb06f19de651362b4!5m2!4m1!1i2!8m2!3d62.1984136!4d6.1288872!16s%2Fg%2F1trppc9h?entry=ttu
Europe/Oslo
Bli med på ein magisk og uforgløymeleg kveld med Drillo og Scheie. Det blir fotballprat og quis etterfulgt av partystemning med DJ Joa.
26/11/2023
Europe/Oslo
18:00
19:10
 mins

Førjulskonsert med Stemt // Ørsta kyrkje

Førjulskonsert med Stemt

November 26, 2023 6:00 PM
November 26, 2023 7:10 PM
https://www.google.no/maps/search/%C3%B8rsta+kyrkje/@62.2000477,6.1271507,17z/data=!3m1!4b1
Europe/Oslo
Førjulskonsert med Stemt
28/11/2023
Europe/Oslo
21:00
22:30
 mins

Stille Natt Hellige Natt //Ørsta kyrkje

Den 28. november vil nokre av Noreg sine beste musikarar syte for at du får ei magisk førjulsstemning! Stjernelaget består av den folkekjære Rune Larsen, den eminente Alexander Rybak, talentfulle Anna-Lisa Kumoji og dyktige Ole Børud. Anna-Lisa Kumoji har nyleg gjort braksuksess i hovedrollen i musikalen Sister Act og Ole Børud er ein av Noregs mest allsidige og beste vokalistar. Tove Kragset er nok en gong eminent kapellmester.

November 28, 2023 9:00 PM
November 28, 2023 10:30 PM
https://www.google.com/maps/place/%C3%98rsta+kyrkje/@62.2002418,6.1280676,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e50fbd5553eb:0xf515df3fb9afdc3!8m2!3d62.2002393!4d6.1306425!16s%2Fm%2F0wk4hhn?entry=ttu
Europe/Oslo
Den 28. november vil nokre av Noreg sine beste musikarar syte for at du får ei magisk førjulsstemning! Stjernelaget består av den folkekjære Rune Larsen, den eminente Alexander Rybak, talentfulle Anna-Lisa Kumoji og dyktige Ole Børud. Anna-Lisa Kumoji har nyleg gjort braksuksess i hovedrollen i musikalen Sister Act og Ole Børud er ein av Noregs mest allsidige og beste vokalistar. Tove Kragset er nok en gong eminent kapellmester.
1/12/2023
Europe/Oslo
19:00
20:30
 mins

Julekonsert med Trine Rein //Myreløda

Kom i julestemning med Trine Rein! Etter meir enn 30 år på vegen er ho meir levande enn nokon gong. Sikre deg billettar til årets julekonsert på Aksneset i Dalsfjoren. Billett kr 400,- Førehandstinging på tlf 480 38 720. Overskotet går til Frelsesarmeen si julegryte.

December 1, 2023 7:00 PM
December 1, 2023 8:30 PM
https://www.google.com/maps/place/Dalsfjordvegen+1042,+6133+Lauvstad/@62.0774218,5.9067264,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616fdbb36adf3b3:0x3fdfc3da77f4f84d!8m2!3d62.0774194!4d5.9115973!16s%2Fg%2F11cpdn8616?entry=ttu
Europe/Oslo
Kom i julestemning med Trine Rein! Etter meir enn 30 år på vegen er ho meir levande enn nokon gong. Sikre deg billettar til årets julekonsert på Aksneset i Dalsfjoren. Billett kr 400,- Førehandstinging på tlf 480 38 720. Overskotet går til Frelsesarmeen si julegryte.
2/12/2023
Europe/Oslo
18:00
19:30
 mins

Adventskonsert Sunnmøre Ungdomssymfoniorkester

Årleg tradisjonell adventskonsert

December 2, 2023 6:00 PM
December 2, 2023 7:30 PM
https://www.google.no/maps/place/Volda+kyrkje/@62.145682,6.065165,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4616e4b89385ca55:0x1d6c6b6ef2fa5c42!8m2!3d62.1457543!4d6.0674448
Europe/Oslo
Årleg tradisjonell adventskonsert
2/12/2023
Europe/Oslo
20:00
22:00
 mins

Zekrayati- Jazzklubben Volda og Ørsta //Tredet

Zekrayati! Er eit spanande musikksamarbeid. Gruppa utforskar norsk og arabisk tradisjonsmusikk, og nyttar denne musikken som utgangspunkt for improvisasjon.

December 2, 2023 8:00 PM
December 2, 2023 10:00 PM
https://www.google.no/maps/place/Tredet/@62.1449953,6.06508,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e5beb4aa906b:0xef831f64c1405e80!8m2!3d62.1449953!4d6.0676549!16s%2Fg%2F11s0rcdn57?entry=ttu
Europe/Oslo
Zekrayati! Er eit spanande musikksamarbeid. Gruppa utforskar norsk og arabisk tradisjonsmusikk, og nyttar denne musikken som utgangspunkt for improvisasjon.
3/12/2023
Europe/Oslo
14:00
16:00
 mins

Familiesøndag-Barnekunstutstilling, teaterframsyninga "Monsterbesøk" og juleverkstad //Aasentunet

Søndag 3. desember blir det teaterframsyning og juleverkstad i Aasentunet. Du kan også kike på kunstutstillinga i Salen, med kunstverk laga av barnehageborn i regionen. Kunstverka hentar inspirasjon frå boka Monsterbesøk.

December 3, 2023 2:00 PM
December 3, 2023 4:00 PM
https://www.google.com/maps/place/Aasentunet/@62.1793393,6.0577713,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e462cdbd8dd9:0xb1515592acd7d8b2!8m2!3d62.1793368!4d6.0603462!16s%2Fg%2F1214xnz1?entry=ttu
Europe/Oslo
Søndag 3. desember blir det teaterframsyning og juleverkstad i Aasentunet. Du kan også kike på kunstutstillinga i Salen, med kunstverk laga av barnehageborn i regionen. Kunstverka hentar inspirasjon frå boka Monsterbesøk.
4/12/2023
Europa/Oslo
19:00
20:45
 mins

Draumen om ei kvit jul //Ørsta kulturhus

Ver forsiktig med kva du ønskjer deg til jul! Lena Kristin Ellingsen, Per Kjerstad, Gard B. Eidsvold og Cato Skimten Storengen ringer jula inn med eit riktig fornøyeleg julemareritt. Draumen om ei kvit jul. Det høyrest unekteleg romantisk og hjartevarmt ut. Men lat deg ikke lure. Ta for all del ikkje ungane med på denne!

December 4, 2023 7:00 PM
December 4, 2023 8:45 PM
https://www.google.com/maps/place/%C3%98rsta+kulturhus/@62.1976495,6.1292375,383m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x4616e5b5f818ddd3:0x66a146becf86d499!8m2!3d62.1976495!4d6.1292375!16s%2Fg%2F1tycv6q5
Europa/Oslo
Ver forsiktig med kva du ønskjer deg til jul! Lena Kristin Ellingsen, Per Kjerstad, Gard B. Eidsvold og Cato Skimten Storengen ringer jula inn med eit riktig fornøyeleg julemareritt. Draumen om ei kvit jul. Det høyrest unekteleg romantisk og hjartevarmt ut. Men lat deg ikke lure. Ta for all del ikkje ungane med på denne!
7/12/2023
Europe/Oslo
18:00
19:30
 mins

Deilig er jorden med Rein Alexander og Anita Skorgan//Ørsta kyrkje

Rein Alexander og Anita Skorgan har i årevis reist rundt med sine vakre julekonsertar. Også i år vil dei framføre kjende og kjære julesongar som mellom anna O`helga Natt og Deilig er Jorden. Dei har med seg gode artistkollegaer skodespelar Christine Gulbrandsen, kapellmeister ig pianist Anthon Næss og strengmeister Tarjei Nysted som saman vil gjere sitt for å gje deg den etterlengta julestemninga. Billettar ligg ute på Ticketmaster.

December 7, 2023 6:00 PM
December 7, 2023 7:30 PM
https://www.google.no/maps/search/%C3%B8rsta+kyrkje/@62.2000502,6.1267591,17z/data=!3m1!4b1?entry=ttu
Europe/Oslo
Rein Alexander og Anita Skorgan har i årevis reist rundt med sine vakre julekonsertar. Også i år vil dei framføre kjende og kjære julesongar som mellom anna O`helga Natt og Deilig er Jorden. Dei har med seg gode artistkollegaer skodespelar Christine Gulbrandsen, kapellmeister ig pianist Anthon Næss og strengmeister Tarjei Nysted som saman vil gjere sitt for å gje deg den etterlengta julestemninga. Billettar ligg ute på Ticketmaster.
9/12/2023
Europe/Oslo
21:00
2:00
 mins

Vassendgutane // Studenthuset Rokken

Ein konsert med Vassendgutane er ei unik oppleving. Bandet leverer eit show som få andre band i denne kategorien kan visa til. Allsongen ”rungar” i store hallar og på dei store festivalane når bandet speler.

December 9, 2023 9:00 PM
December 10, 2023 2:00 AM
https://www.google.no/maps/place/Studenthuset+Rokken/@62.144559,6.0699564,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4616e4c709d77227:0xc4b9c035d8d351c5!8m2!3d62.1445565!4d6.0721451
Europe/Oslo
Ein konsert med Vassendgutane er ei unik oppleving. Bandet leverer eit show som få andre band i denne kategorien kan visa til. Allsongen ”rungar” i store hallar og på dei store festivalane når bandet speler.
10/12/2023
Europe/Oslo
19:00
20:30
 mins

Julekonsert med Jon Lotterud m/band og Volda Gospelkor //Ørsta kyrkje

Velkomne til den stemningsfulle julekonserten «Nå kommer jula hit» med Jon Lotterud, Ingvild og Trond Nagell-Dahl og band. Denne konserten har vore arrangert i mange år og kjem no endelig til Ørsta kyrkje, denne gongen saman med Volda gospelkor. Dette vil du ikkje gå glipp av!

December 10, 2023 7:00 PM
December 10, 2023 8:30 PM
https://www.google.no/maps/search/%C3%B8rsta+kyrkje/@62.2000477,6.1271507,17z/data=!3m1!4b1
Europe/Oslo
Velkomne til den stemningsfulle julekonserten «Nå kommer jula hit» med Jon Lotterud, Ingvild og Trond Nagell-Dahl og band. Denne konserten har vore arrangert i mange år og kjem no endelig til Ørsta kyrkje, denne gongen saman med Volda gospelkor. Dette vil du ikkje gå glipp av!
15/12/2023
Europe/Oslo
19:00
21:00
 mins

Julekonsert med Volda Mannskor // Volda Kyrkje

Kom i julestemning med Volda Mannskor!

December 15, 2023 7:00 PM
December 15, 2023 9:00 PM
https://www.google.no/maps/place/Volda+kyrkje/@62.145682,6.0651703,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4616e4b89385ca55:0x1d6c6b6ef2fa5c42!8m2!3d62.1457543!4d6.0674448
Europe/Oslo
Kom i julestemning med Volda Mannskor!
16/12/2023
Europe/Oslo
16:00
17:30
 mins

Vi syng og spelar jula inn //Hjørundfjord kyrkje

Lokale kor og korps bidreg med musikalske innslag.

December 16, 2023 4:00 PM
December 16, 2023 5:30 PM
https://www.google.no/maps/place/Hj%C3%B8rundfjord+kyrkje/@62.2094446,6.470607,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616eb82da9e069f:0x438e0a8ee25df98d!8m2!3d62.2094446!4d6.4731819!16s%2Fm%2F0wjg361?entry=ttu
Europe/Oslo
Lokale kor og korps bidreg med musikalske innslag.
16/12/2023
Europe/Oslo
17:00
18:30
 mins

Vi syng og spelar jula inn //Vartdal kyrkje

Lokale kor og korps bidreg med musikalske innslag.

December 16, 2023 5:00 PM
December 16, 2023 6:30 PM
https://www.google.no/maps/place/Vartdal+kyrkje/@62.3245013,6.1391326,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4616dd84efdac967:0xf75653e290ccb435!8m2!3d62.3245013!4d6.1417075!16s%2Fm%2F0wkcykm?entry=ttu
Europe/Oslo
Lokale kor og korps bidreg med musikalske innslag.
16/12/2023
Europe/Oslo
18:00
20:00
 mins

Julekonsert med Volda mannskor //Volda kyrkje

Kom i julestemning med Volda mannskor!

December 16, 2023 6:00 PM
December 16, 2023 8:00 PM
https://www.google.no/maps/place/Volda+kyrkje/@62.145682,6.0651703,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4616e4b89385ca55:0x1d6c6b6ef2fa5c42!8m2!3d62.1457543!4d6.0674448
Europe/Oslo
Kom i julestemning med Volda mannskor!
17/12/2023
Europe/Oslo
17:00
19:00
 mins

Vi syng og spelar jula inn //Volda Kyrkje

Tradisjonell julekonsert med lokale kor, korps og solistar som framfører advents- og julemusikk.

December 17, 2023 5:00 PM
December 17, 2023 7:00 PM
https://www.google.no/maps/search/volda+kyrkje/@62.1245343,5.8734878,12z/data=!3m1!4b1
Europe/Oslo
Tradisjonell julekonsert med lokale kor, korps og solistar som framfører advents- og julemusikk.
17/12/2023
Europe/Oslo
17:00
18:30
 mins

Vi syng og spelar jula inn //Ørsta kyrkje

Lokale kor og korps bidreg med musikalske innslag.

December 17, 2023 5:00 PM
December 17, 2023 6:30 PM
https://www.google.no/maps/search/%C3%B8rsta+kyrkje/@62.2622727,5.9713718,11z/data=!3m1!4b1?entry=ttu
Europe/Oslo
Lokale kor og korps bidreg med musikalske innslag.
17/12/2023
Europe/Oslo
19:00
20:30
 mins

Vi syng og spelar jula inn //Ørsta kyrkje

Lokale kor og korps bidreg med musikalske innslag.

December 17, 2023 7:00 PM
December 17, 2023 8:30 PM
https://www.google.no/maps/search/%C3%B8rsta+kyrkje/@62.2622727,5.9713718,11z/data=!3m1!4b1?entry=ttu
Europe/Oslo
Lokale kor og korps bidreg med musikalske innslag.