Volda kyrkje

Halkjelsvik, no sentrum i tettstaden Volda, var kyrkjestad alt kring år 1200. På 1400-talet stod her ei stavkyrkje. Ho vart påbygd fleire gonger til ho vart nedriven i1858 og erstatta av ei ny krosskyrkje i tre. Dette var ei av dei største trekyrkjene i landet. Ho brann natt til 7. april 1929. Ikkje noko av det til dels svært gamle inventaret vart redda.

Den noverande kyrkjastod ferdig i 1932.

Ho vart reist etter teikning av arkitekt Arnstein Arneberg. Koret er pryda av eit freskomåleri av Hugo Mohr. Det biletet, som den gongen var det største freskoarbeidet i Noreg, stod ferdig til juli 1932. Det er 800 sitjeplassar i kyrkja.

Kjelde: Wikipedia

Tlf. +47 488 94 147/+ 47 63 549

Foto: Matheo Baratella

Turistinformasjon

Turistkontoret på Alti i Ørsta kan hjelpe deg med tinging av opplevingar eller spørsmål du måtte ha til reisa.
Phone Icon
+47 913 67 470
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.