Voldadagen

I Volda er det eit stort mangfald av menneske som arbeider, bur eller studerer. I fritida  engasjerer me oss i lag og organisasjonar eller andre aktivitetar. Slik held me voldasamfunnet i gang. Dette vil næringslivet, lag og organisasjonar presentere under Volda-dagen 2022.


Kafé og gratis inngang for publikum.

Volda næringsforum ynskjer deg velkomen!

Tlf. +47 953 00 397

Foto: Volda Næringsforum

Turistinformasjon

Turistkontoret på Alti i Ørsta kan hjelpe deg med tinging av opplevingar eller spørsmål du måtte ha til reisa.
Phone Icon
+47 913 67 470
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.