Leikeplassen ved Rådhuset

Liten leikeplass og rekreasjonsområde ved Uppheimsparken som er veleigna for mindre barn.

Foto: ØNK

Turistinformasjon

Turistkontoret på Alti i Ørsta kan hjelpe deg med tinging av opplevingar eller spørsmål du måtte ha til reisa.
Phone Icon
+47 913 67 470
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.